Hobumaailma igapäevane toimetamine toimub vabatahtlikkuse alusel, kantuna tegijate kiindumusest hobustesse. Meie ettevõtmine ei teeni ärilisi eesmärke. Vahendeid oma tegevuseks saame isiklikust panusest, reklaami müügist ja sponsoritelt.

Toimetus

Kersti Kivistik

Toimetaja

kersti@hobumaailm.ee

Peamised kaastöötajad

  • Kersti Kivistik
  • Marie-Helene Tänna
  • Raigo Kollom
  • Elin Jalakas
  • Liis Ira
  • Hillar Talts

Peamised fotograafid