10 asja, mida Sul on vaja teada FEI Puhta Spordi programmi kohta

1. Regulatsioonid on jagatud kahte sektsiooni: keelatud ained (doping) ja raviained, arvestusega, et keelatud ainete nimekiri on varasemast rangem ning raviainete nimekiri paindlikum, et arvestada võistlustel tekkivaid reaalseid olukordi.

2. ETUE´d (Equine Therapeutic Use Exemptions) ei ole enam keelatud ainete jaoks saadaval.

3. Kuigi ratsanik on endiselt täiel määral hobuse eest vastutav, pöörab uus regulatsioon suuremat tähelepanu ka tugimeeskonna liikmetele kui potentsiaalsetele kaasvastutajatele.

4. Kõiki vastutavad isikud, kes on rikkunud ratsaspordi dopinguvastaseid reegleid (k.a. keelatud ainete kasutamine), ähvardab kaheaastane võistluskeeld.

5. Nüüd on vastutaval isikul võimalik lasta B-proovi testida erinevas laboratooriumis kui see, kus testiti A-proovi ning omada tunnistajat kogu analüüsiprotsessi juures.

6. FEI ratsaspordi keelatud ainete nimekiri nimetab selgelt kõik aineid, mida ei ole lubatud FEI reeglite alla käivatel võistlustel kasutada. Juhul, kui järgmise aasta nimekirja lisandub mõni uus aine, teatatakse sellest vähemalt 3 kuud ette. Vaata www.feicleansport.org.

7. Nimekirjas on kaks kategooriat: keelatud ained, mida vastavalt seadustele harilikult hobuste puhul ei kasutata, ning kontrollitud ravimid, mis on igapäevaselt kasutuses, kuid mida ei ole lubatud kasutada FEI võistluste ajal.

8. Info kõigist võistlushobuse puhul kasutatud ainetest (k.a. FEI võistluste välisel ajal), mis kuuluvad FEI keelatud ainete nimekirja, tuleb kirja panna ja talletada. Nõutavad andmed on aine kasutamise kuupäev, koht, aktiivaine nimetus, vastutava isiku nimi ning hobust ravinud veterinaari nimi (kui see on rakendatav).

9. Laboratoorse tuvastamise tasemed ainetele on kõigis laboratooriumites seatud õiglaselt ja võrdselt.

10. Kõigist rikkumiskahtlustest spordis võib teatada otse FEI´le või ratsaliidule.

Eesti Ratsaspordi Liit