19.novembril toimub EHS vabahüpete- ja võõrratsaniku test Heimtali Hobusekasvanduses

Noorhobuste vabahüpete- ja võõrratsaniku testid on olulised meetodid noorhobuste objektiivseks hindamiseks, mis annab ülevaate noorhobuse arengust ja eeldused tulevikuks. Ühtlasi annab see tagasisidet noorhobuse vanemate aretusväärtuse kohta.

Noorhobuste võõrratsaniku test on protsess, kus noorhobune pannakse proovile professionaalsete ratsanike käe all. Selle eesmärk on hinnata hobuse loomulikku arengut, ratsastust, iseloomu, andeid ja koostöövalmidust erinevate ratsanikega ning selgitada välja, kuidas hobune suudab kohaneda uute olude ja inimestega. Testi käigus puutub hobune kokku erinevate sõidustiilide, käskluste ja nõudmistega, mis aitavad hinnata tema paindlikkust ja õppimisvõimet. Samuti hinnatakse testis hobuse liikumist, tasakaalu ja üldist käitumist ratsaniku all. Noorhobuste võõrratsaniku test aitab anda tagasisidet hobuse omanikele, aretajatele ja ka aretusorganisatsioonile. Ülevaade hobuse arengust ja koostööst ning annab aimu hobuse potentsiaalist.

Vabahüpete test on teine oluline meetod noorte hobuste hindamiseks. See test keskendub hobuse hüppevõimele ja potentsiaalile takistussõidus. Hobune lastakse vabalt liikuda ja hüpata takistusi, samal ajal kui hindajad jälgivad tema tehnikat, jõudu ja paindlikkust. Vabahüpete test aitab hinnata hobuse loomulikku võimekust hüpata ja näitab tema potentsiaalist takistussõidus.

Mõlemad testid on olulised noorte hobuste hindamisel ja aitavad omanikel, aretajatel, ratsanikel ja treeneritel teha teadlikke otsuseid hobuste valimisel ja koolitamisel. Noorhobuste võõrratsaniku test ja vabahüpete test annavad väärtuslikku teavet hobuse potentsiaali ja sobivuse kohta erinevatel ratsaspordialadel.

Lisaks noorhobuste võõrratsaniku testi ja vabahüpete testi olulisusele noorte hobuste hindamisel, on tähelepanuväärne mainida, et ka sel aastal on võõrratsaniku testil osalevad Eesti ühed edukaimad ratsasportlased. Takistussõidus Paul Argus ja koolisõidus Dina Ellermann, kes annavad oma panuse, et vabahüpete- ja võõrratsaniku testil osalejad saavad objektiivse hinnangu oma noorhobusele.

Paul Argus on tuntud oma oskuste poolest takistussõidus ning on saavutanud mitmeid olulisi võite ja suurepäraseid tulemusi rahvusvahelistel võistlustel. Tema suur töötahe ja kogemused on aidanud saavutada edu ja tõestada end tugeva ratsasportlasena. Paul on tulnud Eesti meistriks 2020. ja 2023. aastal, ta on viiekordne Eesti sisemeister ja kuulub Eesti takistussõidukoondisesse alates 2017. aastast.

Dina Ellermann on samuti silmapaistev ratsasportlane, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi koolisõidus. Tema oskused ja võimekus hobustega on teinud temast ühe Eesti parima koolisõitja. Dina on Eesti esimene ratsasportlane, kes on pääsenud Eestit esindama olümpiale, lisaks on ta esindanud Eestit mitmetel rahvusvahelistel võistlustel ja saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Dina on tulnud üheteistkümnel korral Eesti meistriks koolisõidus ja kaheksal korral Eesti sisemeistriks, ning kuulub alates 2008.a. Eesti koolisõidukoondisesse.

Kokkuvõttes on noorhobuste võõrratsaniku test ja vabahüpete test olulised meetodid noorte hobuste hindamiseks ja nende sobivuse kindlakstegemiseks erinevate ratsaspordialade jaoks.

Siinkohal üleskutse noorhobuste omanikele ja aretajatele, kasutage seda suurepärast võimalust ja tulge oma tulevikulootusega osalema!

Kohtumiseni 19.novembril Heimtali Hobusekasvanduses!