2016. aasta noorhobuste finaali eel

Hetk eelmise aasta finaalist. Foto: Liis Ira

Nagu eesti sporthobused ise, on ka meie ülevaatuste finaalid aasta-aastalt edasi arenenud. Tänavune finaal Kurtna Ratsakeskuses on eriline ja eksperimentaalne kõigepealt korralduse mõttes. Emakordselt pühendame noorhobuste hindamisele ja sellest hindamisest arusaamisele tervelt kaks päeva, nagu see mujal maailmas tavaline.

Esimesel päeval alustame kell 12 hobuste jalgade hindamisega kõval pinnal jooksutades. Kohtunik De Smet selgitab seejuures, mida head ja halba ta iga hobuse jalgade ehituses näeb. Järgnevalt minnakse kella 14ks maneeži, kus igale hobusele pühendatakse 10 minutit, et näha ta sammu, traavi ja galopi väärtusi ja puudusi ning hüpete võimsust ning tehnikat vabahüpete real. Loomulikult kommenteerib De Smet seejuures nähtud esitusi ja põhjendab hindeid. Enne hinnatavate hobuste esitamist toimub ka lühike seminar hobuste esitamise ja platsimeeskonna töö alustest.

Foto: Liis Ira

Esimene päev lõpeb kell 20 algava piduliku õhtuga Kurtna Peo- ja Puhkekeskuses, kus tähistatakse 2016.a. aretushooaja lõppu. Autasustame aasta tegijaid ja kaasame Stefaan De Smeti, Belgia täkkude valiku komisjoni juhtfiguuri meie aretuse vestlusringi. Õhtut elavdavad kaks viktoriini.

Teine päev algab kell 11 ja on pühendatud vabahüpetele. Igale hobusele antakse 5 minutit aega, et näidata end ja tõestada eelmisel päeval saadud hinnete adekvaatsust või parandada tehtud vigu. Kohtunik saab võimaluse eelmise päeva hindeid korrigeerida ja paneb lõplikud hinded. Ta annab ka põhjaliku iseloomustuse ja autasustab parimaid.

Stefaan De Smet. Foto: Liis Ira

Ka finaali kutsumise korras on väikesed muutused. Seekord ei toimu see lihtsalt piirkondlike ülevaatuste punktisummade järgi, vaid peetakse arvestust vanuse- ja soorühmade kaupa. Kolmeaastased täkud peavad olema hinnatud eelnevalt keskmise hindega 8, märad ja nooremad hobused muidugi märksa nõrgemate tulemustega. Võrdsete tulemuste puhul eelistame Eestis sündinud ja meie tunnustatud täkkudest või importspermast põlvnevaid hobuseid.

Aretusest huvituvatele pealtvaatajatele valmib värviliste piltidega kataloog. Seal võite sugupuudega tutvudes avastada üht-teist tähelepanuväärset. Saame pildi, milliste täkkude kasutamine on viimasel ajal (2013.-2014. a.) tulemuslik olnud. Näib, et meie kasvatajad käivad hoolega moega kaasas. Nijhofi kasvanduse ülimoodne must täkk I`m Special de Muze on meie tõuraamatus andnud juba 10 varssa, neist vanima, 3-aastase finaalis esineva täku IRON MAIDENi (e.  ESH eliitmära Valentina, kasv. ja om. Gunnar Klettenberg) sugupuus näeme juba 3. eellaste reas, nö vanaisadena Diamant de Semilly, Nabab de Reve ja Alme Z nimesid. Teine I`m Special de Muze`i  järglane,  juba möödunud aastal aastase paaritusloa saanud 3-a importtäkk IN STYLE N ex I` Special N kannab isapoolsete Diamant de Semilly ja Nabab de Reve kõrval ema poolt vanaisade Heartbreakeri ja Burggraafi geene. Finaali tuleb ta nüüd oma aretusluba pikendama ja piirkondlikul ülevaatusel kahe 9-ga hinnatud hüppeid näitama.

In Style N

Iron Maiden

Eestis Mihkel Kanguri omanduses asunud Hugh Grant de Muze ( vanaisad For Pleasure ja Jalsco B) kuulub meie viimaste aastate produktiivseimate täkude hulka, ta on andnud 2011-2013. a. 31 järglast ja tänavuses finaalis näeme neist kolme 3-aastast mära: Triin Vahimetsa kasvatatud HAPONE (ei. Agrovorm`s Amerigo) ja HEBRINNA (ei. Lakmus) ning Mall Normanni kasvatatud HENRIETTE (ei. Carry`s Son). Hugh Grant de Muze täkkjärglastest on seni silmapaistvaim Harpocrates K, heade märajärglaste nimekiri tuleks päris pikk eesotsas möödunud aasta finaali parima mära Herreraga. Ta enda sugupuus on emaks eriline, mõnikord maailma parimaks märaks nimetatud Fragance de Chalus, Jalisco B tütar, kahe olümpiahobuse ema, A Big Boy emaema. See eriline mära esineb meie finalistide sugupuudes koguni 4 korda 3. reas ja 2 korda 2. reas!

Hapone

Hebrinna

Alles 3 aastat tagasi paaritusloa saanud BWP täkk Kontador v.d. Doorndonkhoeve (i. Nabab de Reve) on meie tõuraamatus esindatud juba 37 järglasega, nende esimesest aastakäigust on kolm 2-a mära jõudnud tänavusse finaali: KON`AMIE (kasv. Regina Rahula), KENYA (kasv. Trandeston OÜ) ja KOPENHAAGEN (kasv. Kalmer Visnapuu)

Kontador v.d. Doorndonkhoeve. Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Kahe järglasega on esindatud ka meie oma ESH tõuraamatu täkk V CARLOS (i. Verdi). Need on Talliteenuste OÜ kasvatatud VINCENT  ja VERMONT. V Carlosest on meil registreeritud 11 järglast, ta isast, veel võistlevast kuulsusest Verdist 8 järglast. Nende hulgas 2015.a. finaali Best in Show Heracles. Nende kaudu jätkub meil loodetavasti Quidam de Reveli pärand.

V Carlos tänavu horseshow’l. Foto: Külli Tedre-Gavrilov

Vincent

Kuulsate täkkude järglasi tuleb Kurtnas publiku ette nii Eestis sündinuid kui importhobuseid: Calido I on esindatud 3-a importtäkuga Call Me Black, Numero Uno 3-a importtäkuga Natkingkey SR, Staccato hetkel kuulsaim poeg Starpower TN 3-a mära S-POWERiga (kasv. Mariana Aasmaa, om. AS Matrix-puit), maailmameister Vigo d`Arsouilles (i. Nabab de Reve) 3-a importmäraga Namba de Muze, paljude tipptäkkude, nagu Hollandis Eldorado vd Zeschoek ja meil Contatour JP, isa Clinton 3-a märaga CALANDA DE LAUBRY Z, Balou de Rouet 2-a täkuga BEL CANTO N.

Calanda de Laubry Z

Ja ESH aretuse enda kuulsuseks võime pidada A Pikachu de Muze`i, seekord on väljas üks ta viimaseid järglasi PILOORE VON SEEDER (kasv. Raili Pillmann).

Piloore von Seeder

Juba pealiskaudne pilk kataloogile (vaatame ju ainult kolme eellaste sugupõlve) annab ESH tõuraamatust pildi kui vägagi trende järgivast ja sisuliselt „eurohobuse“ arenguga püüdlikult kaasa minevast aretusregistrist. Kuulsaid eellasi on igas põlvkonnas. Et me oleme õigel hüppehobuste aretuse teel, on ilmne Alme Z suurest ja kasvavast mõjust. Alme Z  (s. 1966) on nimetatud ka hüppehobuste Northern Danceriks, ja Northern Danceri rolli inglise täisvereliste ratsahobuste aretuses võib võrrelda Eclipse`i rolliga selle tõu loomisel ning tema liini on peetud isegi „peaaegu  uueks tõuks“. Meie finaalihobuste sugupuudes on Alme esindatud kõige rohkem oma tähtsaima pojapoja Quidam de Reveli kaudu, kes esineb meie finalistide 3. põlvkonnas 8 korda, Quidam de Reveli isa Jalisco B on ka juba nimetatud kuulsa mära Fragance de Chalus isa. Sedakaudu on Alme Z meie finalistide põlvnemises veel 2 korda 4. reas ja 4 korda 5. reas. Alme teine eriline poeg (Jalisco kõrval) Galoubet A on meie aretuses tuntud ehk peamiselt Balou du Rouet kaudu (Bavarotti von Seederi ja Bel Canto N, üldse 7 ESH hobuse isa), aga maailmas on ta kuulus eriti oma poegadega Balubet du Rouet (olümpiavõitja ja 3-kordne MK võitja) ja Quick Star ( Meredith Beerbaumi võistlushobune, Rio olümpiavõitja Big Star´i isa). Alme Z suurus oli tema hüppe suuruses ja meeletuses. Üritas ta ju omal ajal ebaõnnestunult püstitada uut maailmarekordit kõrgushüppes, ja tegi sellel kõrgusel kolm katset alla andmata. Midagi sellest on ta pärandiski.

Teistest tähtsamatest vanadest liinidest on meie aretuses järglaste arvult neljas põlvkonnas seni Alme`d ületav Cor de la Bryere (fotol, s. 1968)  varasemaga võrreldes tagasihoidlikum, tema enda nimi esineb 3. reas küll koguni 3 korda, kaks korda neist Corrado isana, kelle poeg CLINTON on meil saanud peamiseks oma vanaisa kvaliteedi kandjaks. Clinton on meil CONTATOUR JP isa, maailma aretuses Eldorado vd Zeschoeki (Freedomi isa), Zacharovi (meil Zack, Zinder, Zandro) ja Cornet Obolensky (Cornet`s Balou kaudu Carell N ja Cahir N vanaisa) isa. Veel annavad meie aretusele Cor de la Bryere`i parimaid geene edasi pojapoeg Chin Chin kahe esinemisega 3. reas A Pikachu de Muze kaudu, Calido I on küll kauge järglane, aga inbriidne Cor de la Bryere`ile III-V, Calypso I ja Caletto I (Calido I vanaisa) kaudu on Cor de la Bryere näha veel kahe finalisti sugupuu 4. reas. Ja kui lugeda kokku Cor de la Bryere`i nime esinemine finalistide sugupuude 5. ja 6. reas Carry, Cheenooki, Continue, Camus, Caretino, Cantuse ja Corianderi kaudu, näeme selle erilise stiilipärandaja kaugemat  ja jätkuvat suurt mõju.

Kolmas meie aretuses rohkem esindatud tänapäeva sporthobuste nö esiisadest, aga eelmistest tunduvalt noorem ja seetõttu lähemates ridades on VOLTAIRE (s. 1979), keda näeme finalistide sugupuudes 4 korda 3. reas, peale selle 4. reas For Pleasure isana 4 korda, Concorde`i isana 2 korda, Kannani isana 1 kord

Koolisõiduhobuste aretus võtab meil seni alles hoogu. Sageli on hüppeliinide järglaste liikumise hinded samad või paremadki koolisõiduliinidest pärit hobuste omadega. EDWARD I VON SEEDER (i. Everdale, ei. Ludwig von Bayern, kasv. Raili Pillmann) peab tänavu koolisõidu suuna au päästma ESH hobusena ja importtäkk QUERIDO ( i. Quaterman, ei. Rotspon) teeb ehk tasa eelmise aasta ebaõnnestunud esinemise ja õigustab meie oma komisjoni väga kõrgeid hindeid.

Querido. Foto: Liis Ira

Sugupuude lugemine võib küll omaette spordiks muutuda, kuid elavate hobuste nägemine peaks sellest alati huvitavam olema. Kurtnas 4. ja 5. novembril kohal olla on kindlasti väga huvitav. Aga  hea hobuse seljas teda tundma õppida ja õpetada olgu ikkagi üle kõige.

Foto: Liis Ira