Araabia Hobuste Päev 2013

Tänavune ja järjekorras kuues Araabia Hobuste Päev toimus seekord Jänedal korraldatud XXII talupäevade raames. Talupäevad tõid Jänedale kokku hulga publikut, kellele araablaste kasvatajad suurima heameelega oma hobuseid demonstreerisid.
 
Eesti Hobusekasvatajate Seltsi poolt üles seatud näituseringis toodi esmalt publiku ette eesti kohalikud tõud: eesti hobune, tori hobune ja eesti raskeveohobune. Krista Sepp tutvustas hobuseid ja kasvatajaid ning rääkis nende tõugude aretustööst. Kohalike tõugude tutvustuse järel alustati araabia hobuste näitusega. Kohtunikuks oli sel aastal palutud rahvusvaheline ECAHO atesteeritud näitusekohtunik Mateusz Jaworski.

Peakohtunik Mateusz Jaworski vasakul, keskel Astra Nilk, hobune Jasim El Awrah ja tema omanik Lilian Schönberg

 
Esimeses klassis esitati araabiaverelisi ristandhobuseid. Selles klassis oli tänavu vaid üks esineja, tõuraamatusse mittekuuluv araabia hobune GALAXY, omanik ja kasvataja Martin Kivisoo Muhumaalt. Galaxy teenis kohtunikult tublid 82 punkti.
 
Teises, ruunade klassis, esitlesid omanikud kaht ruuna. Kohtuniku ette toodi seistmeaastane NILSSON, kasvataja Margit Rändur, omanik Egle Kalev, ning vaid aastane RASHID, kasvataja Mariana Aasmaa, omanik Katrin Liiv. Nilsson on kogenud kestvushobune, ning avaldas muljet just oma hästiarenenud lihastikuga. Näituse pesamuna, aastane Rashid esindas vast kõige rohkem show-hobuse tüüpi. Nende kahe väga erinevas vanuses hobuse võrdlemine oli kohtunikule kahtlemata paras pähkel. Klassivõitjaks kuulutas kohtunik siiski Nilssoni 86 punktiga.

Nilsson

 
Kolmandaks klassiks oli noorte märade klass, mis oli üks arvukamaid nagu eelnevatelgi aastatel. Kohtuniku ja publiku ette toodi kolm ühe- kuni kolmeaastast mära: 2-aastased VAYHBAT, kasvataja Katrin liiv, omanik Sanna Turu ja ABELLAMY, kasvataja ja omanik Elle Lassi, ning 3-aastane AMURAAŽ, kasvataja ja omanik samuti Elle Lassi. Amuraaž teenis kõrgeimad tüübi- ja liikumise hinded ning krooniti ka parimaks nooreks märaks 89 punktiga.

Abellamy

Amuraaž

 
Noorte täkkude klassis oli tänavu vaid kaks osalejat, 2-aastased täkud JASIM EL AWRAH, kasvataja Astra Nilk, omanik Lilian Schönberg, ning AMAL EL AWRAH, kasvataja ja omanik Astra Nilk. Eelmise aasta noorte täkkude klassi võitja Jasim El Awrah ei korranud oma eelmise aasta edu, kohtunik hindas kõrgemalt Amal El Awrah kergust ja ilusat pead ning kaela. Amal El Awrah kuulutati parimaks nooreks täkuks tubli 87 punktiga.

Amal El Awrah

 
Järgmiseks toodi näituseringi täiskasvanud märad, keda oli tänavu esitamiseks toodud kolm: eelmise aasta parim noor mära, 4-aastane  VANDAH EL ARYES, kasvatatud Austrias, omanik Ines Beilmann, samuti 4-aastane ATRILLO, kasvataja Elle Lassi, omanik Laura Nahkor, ning 13-aastane eelmise aasta parim araabia hobune VIRGINIA, kasvataja Kalju Künnapu, omanik Maie Kukk. Vandah El Aryes sai väga kõrged hinded tüübi ning pea ja kaela ehituse eest, kuid pidi siiski taganema Virginia ees, kes sai näituse kõrgeima hinde – 19 punkti – just pea ja kaela eest.  Virginia kordas oma eelmise aasta tulemust ning kuulutati 88,5 punktiga märade klassi võitjaks.

Virginia. Pilt aastast 2012. Foto: Külli Tedre


Täiskasvanud täkkude ringis oli sel aastal esitatud vaid üks täkk, Austrias kasvatatud ja Ines Beilmannile kuuluv 4-aastane MR ASSALAAM. Enne näituseringi jõudmist otsustas Mr Assalaam mõnda aega Jäneda asulaga tutvuda, ning oli esituse ajal üle erutunud ja ilmselt ei suutnud teha oma parimat esitust, kuid teenis kohtunikult siiski 84 punkti.

 
Parima  araabia hobuse valimiseks kutsuti ringi kõigi märade ja täkkude klasside võitjad. Ristandid ja ruunad ei osale parima hobuse valimisel, sest näitus on siiski ka aretusliku eesmärgiga, ning viimased enam aretuses ei osale. Kohtuniku ette toodi Amuraaž, Amal El Awrah, Virginia ja Mr Assalaam. Pärast mõningast kaalumist kuulutas kohtunik võitjaks mära VIRGINIA. Tema näol on kahtluseta tegemist suurepärase märaga, kellel on väga hea tüüp  ja korrektne kehaehitus ning jalad, liikumise osas jäi kohtuniku hinnang veidi tagasihoidlikumaks. Virginia on kahel järjestikusel aastal kuulutatud aasta parimaks, ning jääme huviga ootama tema ja ta järglaste tegemisi järgmistel aastatel.

Kogu näitusepäev sujus kenasti, ilm oli suurepärane ja meeldivaks üllatuseks oli,  et araabia hobuste näitusering oli kogu aja huvilistest ümbritsetud. Loodetavasti leidis araabia hobune uusi jüngreid ja tee nii mõnegi pealtvaataja südamesse. Aitäh kõigile osalejatele, abilistele, omanikele, pealtvaatajatele ja igaühele, kes selle ürituse teokssaamisele kaasa aitas. Kohtumiseni Araabia Hobuste Päeval 2014!