Armsad klubide liikmed ja teised hobusesõbrad!

Hobumaailm.ee soovib meelde tuletada, et ootame endiselt teie endi aktiivsust uudiste ja artiklite avaldamisel. Meile võib julgesti saata kirju ja tagasisidet selle kohta, mis teie klubis, tallis või selle lähiümbruses toimub. Hobumaailm.ee töötab teie jaoks ja teie abiga!

Eestimaal toimub palju võistlusi ja üritusi, millest me alati ei tea või kuhu ise ei jõua. Selleks, et teie sündmused jõuaksid lugejani uudiste, reportaažide ja fotode näol, ootame teiepoolset initsiatiivi. Palun saatke meile aegsasti informatsiooni, lugusid, pilte, küsimusi ja muid materjale aadressil info@hobumaailm.ee.

Kui saadate meile tagasisidet, millest võiksime kirjutada, siis see on alati teretulnud, kuid veel parem on, et leiate oma tallis kellegi, kes aegajalt ise ka kirjutab. Ärge muretsega, kui kirjutamine ei tule kõige paremini välja – me aitame toimetada. Hobumaailm.ee töötab vabatahtlikkuse alusel ning meie ajaline ning rahaline ressurss kõige toimuva kajastamisel on kahjuks väga piiratud. Teie panus on äärmiselt vajalik ja oluline ning nii saab just teie klubi, tall või võistlus rohkem avalikku tähelepanu.

Probleemide vältimiseks palume siinkohal siiski silmas pidada meie kasutusreegleid, mis on leitavad ka lingi all REEGLID. Väike väljavõte:

* Hobumaailm.ee-le kaastööde (muuhulgas tekstid, fotod, video- või audiosalvestised) edastamisel annate nõusoleku tasuta kasutada edastatud materjale hobumaailm.ee poolt valitud viisil.

* Kaastöid esitades kinnitate, et tegemist on Teie enda loometöö tulemusega, sellega ei kahjustata kolmandate isikute õigusi, et Teil on õigus anda hobumaailm.ee-le kaastööd kasutamiseks eelpool nimetatud viisil, ning Teil on kaasautori(te) nõusolek kaastöö Hobumaailm.ee-le kasutada andmiseks.

* Toimetus jätab endale õiguse kaastöid toimetada, lühendada ja sobivalt pealkirjastada.

Kalendrisse sündmused kirja!

Teiseks soovitame igal klubil end registreerida portaali kasutajaks ning lisada oma üritused meie kalenderplaani ise. Enamus on seda juba teinud ning kalendrist leiab tõesti palju üritusi, kuid alati võiks neid rohkemgi olla!

Registreerumine ja lisamine on lihtsad ning võtavad vaid paar minutit aega. Kalendrisse on võimalik lisada mitmesuguseid ratsaspordisündmusi ja -võistlusi koos juhendite, stardijärjekordade, tulemuste ja muude dokumentidega (lubatud ühe faili suurus on 200 kb), võimalik on südmuse juurde lisada ka foto ja kirjeldus või viidata otse ürituse koduleheküljele. (Juhul, kui soovite kalendrikirje otse suunata oma kodulehele, ei ole mõtet täita rohkem kui ainult tärniga väljad ehk need väljad, mis kajastuvad kalendri algvaates (selles triibulises)). Kui sündmus on toimetaja poolt kinnitatud, ilmub see meie kalendris ning edaspidi saab sündmuse lisaja seda ise muuta ning täiendada.

Edu teie töös ja tegemistes!