Avalik konkurss koolisõidu ja kolmevõistluse treener-manageri ametikohale

Eesti Ratsaspordi Liit kuulutab välja avaliku konkursi kahe võistlusala projektipõhise ametikoha täitmiseks:

Koolisõidu peatreener-manager

Kolmevõistluse peatreener-manager

Kandidaatidelt ootame:

Võistlusalaga seotud kompetentsi

Erapooletut suhtumist

Head suhtlemis-ja koostööoskust

Visiooni võistlusala arengu osas

Projektide, eelarvete ja taotluste koostamise kogemust

Soovitav on ametlik treenerikutse

Pakume:

Võimalust kaasa rääkida Eesti ratsaspordi ja oma võistlusala arendamisel

Projektipõhist töötasu

Kandideerijatel palume esitada:

Vabas vormis avaldus

CV

Lühike kirjalik nägemus võistlusala hetke probleemidest ja edasisest arengust

Avaldusi ootame hiljemalt 25.oktoobriks posti teel Eesti Ratsaspordi Liidu aadressil Pirita tee 12, Tallinn või e-postiga erl@sport.ee

Siim Nõmmoja