Eesti FEI Spordifoorumil

Olümpialiikumise kodus, Šveitsi linnas Lausanne’is, toimus 28.-29. aprillil juba traditsiooniks kujunenud FEI Spordifoorum (FEI Sports Forum), mille raames viidi läbi üldsegi mitte traditsiooniline FEI erakorraline Peaassamblee. Eestit esindas koosviibimisel Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja.

 

Koosviibimise esimesel päeval keskendus FEI Sports Forum kahele ürituse  põhiteemale, milleks olid võistluste klassifikatsiooni ja mõõdikute väljatöötamine ning võistlusväljakute liivapõhja kvaliteedi tagamine ja hindamine.

 

Roheline mõtteviis võistluste kvaliteedi näitajana

 

Eraldi teemana räägiti jätkusuutlikust lähenemisest võistluste korraldamisele. Idee on luua võistluste korraldajatele formaat, kus erinevad jätkusuutlikud tegevused (roheline mõtlemine, kokkuhoid, taaskasutatavad materjalid jms.) tekitavad omaette väärtuse ning seda väärtust on võimalik „müüa“ sponsorile, kohalikule omavalitsusele, meediale. See oleks omamoodi roheline kaubamärk, millel on väärtus suurvõistluste korraldaja jaoks. Kuluaarides oli jutuks, et jätkusuutlikkuse teema oli FEI-le ette pannud ROK.

 

Eestile on väga olulised kohtumised teiste riikide, eelkõige naabrite alaliitudega

 

Lausanne’i oli kohale sõitnud üle 300 delegaadi üle maailma. Ametliku päevakorra kõrval on ääretult oluline ka ratsaliitude esindajate omavaheline suhlemine ning suhete loomine. Loomulikult on Eesti huviks kõik, mis seotud meie naabritega.  Omaette vestlus toimus Soome Ratsaliidu esindajatega, kes on väga lootusrikkad Helsingi Horse Show uue asukoha suhtes (toim. Helsingi jäähall). Plaanis on teha palju tehnilisi muudatusi võistluse korralduses ning peakorraldaja Tom Gordin loodab, et Helsingi show’d ootab ees täiesti uus tase. Jutuks oli ka Helsingi ja Tallinna Horse Show tihedam koostöö.  Kahjuks ei olnud kohal ühtegi Läti, Leedu, Venemaa ega Valgevene esindajat, mistõttu nende arengusuundadest uut infot ammutada ei olnud võimalik. Üritusel viibis samas Ukraina esindaja, ka Eestis kohtunikuametit pidanud Ukraina Ratsaspordi Liidu juhatuse liige Ganna Skabard, kes mainis, et Ukrainas on arusaadavatel põhjustel ära muudetud kõik rahvusvahelised suurvõistlused. Olukord Ukrainas on Skabardi sõnul äärmiselt murettekitav ning seda loomulikult mitte ainult ratsaspordis, vaid ka igapäevaelus.

 

Palju küsiti meie Tallinn International Horse Show tuleviku kohta, samuti muude Eesti ratsaspordi tulevikuplaanide kohta. Kohtumistel Euroopa Ratsaspordi Liidu (EEF) peasekretäri Ali Kucuk’i ja presidendi Hanfried Haring’guga oli tunda EEF’i jätkuvat huvi teha koostööd ka ida- ja kesk-euroopa alaliitudega. Selles osas on hetkel plaan kohtuda EEF’i ja meie regiooni spordijuhtidega juba suvel, Riia takistussõidu MK-etapi ajal.

 

Haya saab nüüd kandideerida kolmandaks ametiajaks

 

Koosoleku teisel päeval, FEI erakorralisel Peaassambleel, osales hääletamisel  103 delegaati. Põhiteemaks, miks erakorraline üldkogu kokku kutsuti, oli FEI põhikirja muutmine selliselt, et FEI president saaks jätkata tööd kolmandat nelja-aastast ametiaega. Kuna kuluaarides oli selleks tehtud suurt lobitööd, ei olnud hääletamisel mingeid üllatusi ja tehtud ettepanek kinnitati suure häälteenamusega.  FEI president Tema Kõrgeausus Printsess Haya lubas detsembris korralisel Dubai Peaassambleel toimuvatel FEI presidendi valimistel kandideerida ka kolmandaks ametiajaks, lootes samas, et ta ei ole ainuke kandidaat. Šveitsi Ratsaspordi Liit muide on juba avaldanud, et esitab kandidaadiks pikaaegse Genfi CHI korraldaja Pierre Genecandi.

 

Erakorraline Peaassamblee otsustas lisaks asutada FEI Olümpianõukogu (FEI Olympic Consul), mille eesmärgiks on tihedamate sidemete loomine kogu olümpiaperega, kellel on ratsaspordialane taust. Konkurentsitihedas maailmas peab kasutama kõiki oma võimalusi säilitamaks ratsasporti Olümpiamängude programmis.

 

Eesti on „kaardil“

 

Maailma ratsapordijuhtide kokkusaamistel on hea tunnetada, et Eesti on ratsaspordimaailmas kaardil. Lausanne’is oli südantsoojendav olukord, kus samuti foorumil osalenud India Ratsaspordi Liidu president saatis tervitusi meie koolisõidumanagerile Eva-Mariale, kes on korduvalt Indias FEI kohtunikuna töötanud ja omab kutseid juba järgnevateks võistlusteks.

 

Rohkem infot FEI Spordifoorumi kohta leiab huviline aadressilt: http://fei.org/fei/about-fei/sportsforum/2014