Eesti hobune saab uue tõuraamatupidaja

Alates 30. jaanuarist on Eestis kaks eesti tõugu hobuse tõuraamatu pidajat. Varasemalt seda teinud Eesti Hobusekasvatajate Seltsile lisandus Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsile.

Lisaks tegevusloale tõuraamatu pidajana, tunnustas Veterinaar- ja toiduamet seltsi jõudluskontrolli läbiviijana ja eesti tõugu hobuste, kui ohustatud tõu säilitajana.

Seltsi asutasid 2014. aastal pikaajaliste kogemustega eesti hobuse kasvatajad ja selle tõu entusiastid.

Üks asutajaliikmetest on Muhumaal Tihuse turismitalu pidav Martin Kivisoo, kelle panus selle tõu säilimisse on olnud märgilise tähendusega. Just tema alustas 1990ndatel aastatel kriitiliselt väikeseks kahanenud ning laiali pillutud eesti hobuste kokku otsimist ning nende kasvatamist eesmärgiga päästa tõug hävimisest.

Täna ei ole eesti hobune enam otseses hävimisohus, kuid on tugevalt sõltuvuses ohustatud tõu staatusega kaasnevast rahalisest toest. See on kasvatamise ja aretamise eesmärke ähmastanud, panus tõu turuväärtusse ja populaarsusesse kasutushobusena pole olnud piisav.

Uue seltsi ellukutsumise eesmärgiks oligi eeskätt just Eesti ainukese põlise hobuse säilimise ning tema kasvatajatele paremate võimaluste loomise eest seismine. Olulisimaks on seejuures dialoogi taasavamine kasvatajate ja aretusühingu vahel ning laialdane koostöö.

Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate seltsi juhatus kutsub nii eesti hobuse omanikke ja kasvatajaid kui ka tõust ja selle käekäigust huvitatud inimesi seltsiga liituma ning selle tegevusest osa võtma.

Seltsi tegevuse kohta info saamiseks saatke e-kiri aadressil eestihobuseselts@gmail.com. Kuni kodulehe valmimiseni töötab teabekanalina ka suhtlusportaali Facebook erileht www.facebook.com/ETHKAS.