Eesti Hobusekasvatajate Selts muutis juhatuse koosseisu

Teisipäeval, 2. septembril kogunesid Eesti hobusekasvatajate seltsi (EHS) liikmed Tori rahvamajas erakorralisele üldkoosolekule, liikmete initsiatiivil kokkukutsutud koosoleku tulemusena muutus osa EHS senisest juhatusest.

Koosolekule oli vaatamata mõningasele segadusele, nimelt oli EHS juhatus kutsunud 9. septembriks Türil kokku teise päevakorraga EHS liikmete üldkoosoleku, mis kohtu otsusega siiski tühistati, kogunenud 141 seltsi liiget. Enam, kui kolm tundi kestnud koosoleku käigus vaadati läbi kõik selle päevakorras olnud viis punkti, ettearvatult põhjustasid enim kirgi päevakorrapunktid, mis käsitlesid juhatuse liikmete tagasikutsumist.

Vaatamata sellele, et koosoleku käigus teatasid Maario Laas ja Anu Matsoo suuliselt üldkoosolekule, et soovivad EHS’i juhatusest tagasi astuda, koosolekulised seda ei arvestanud, viidates erakorralise üldkoosoleku päevakorrale. Koosoleku juhatajaks valitud Imre Sams paluski täiendavalt, et Laas ja Matsoo esitaksid teated tagasiastumise kohta kirjalikult.

Pärast küsimuste ja arutelu lõppu tegi Sams üldkoosolekule ettepaneku kutsuda alates otsuse tegemise kuupäevast EHS juhatuse liikme kohalt tagasi Maario Laas. Tagasikutsumise poolt hääletas 141 kohalolnust 132 EHS liiget, otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuid oli kaks. Juhatusest kutsuti tagasi ka Viktooria Kaasik, tagasikutsumise poolt oli 124, vastuhääletajaid polnud, erapooletuks jäi üheksa kohalolijat. Uueks EHS juhatuse liikmeks valiti 130 poolthäälega Enn Rand.

Kired EHS juhatuse ümber sellega siiski veel ei vaibunud, Matsoo suulise avalduse kohaselt pidid protestiks seltsi juhatusest lisaks tagasikutsutuile ise tagasi astuma Äriregistri B kaardil olevad juhatuse liikmed Tiina Piirimets, Aarne Lember ja Astra Nilk.

Astra Nilk teatas Hobumaailma pärimise peale, kas ta astub juhtuse liikme ametikohalt tagsi, et jah, vahepeal ta isegi kaalus võimalust tagasiastumiseks. „Kuid Araabia hobuse kasvatajatelt saadud toetus minu tegevusele EHS juhatuse liikmena veenis mind tagasiastumismõtetest loobuma,“ ütles Nilk.

Kirjalikke avaldusi Hobumaailma andmel eile keskpäevaks esitatud ei olnud.