Eesti Hobusekasvatajate Selts: tants aurukatla ümber (TÄIENDATUD KOMMENTAARIGA)

Kevadel lahvatanud sisetüli Eesti Hobusekasvatajate Seltsis (EHS) ei ole tänaseni näidanud märke vaibumisest, vastupidi, esmaspäeval said seltsi liikmed kinnituse seni vaid kuulujutu tasandil liikunud teabele, mille kohaselt on seltsist välja arvatud mitu Eestis lugupeetud ja tunnustatd hobusekasvatajat.

Esmaspäeval, 25. augustil potsatas EHS liikmete postkastidesse e-kiri, mida tema olemuselt võiks võrrelda aatompommiga, mille Ameerika Ühendriigid 1945. aastal viskasid pahaaimamatutele jaapanlastele kaela Hiroshima ja Nakasaki linnades. Nimelt teavitas seltsi juhatus liikmeid, et EHS-ist on välja arvatud kauaaegne Eesti raskeveohobuste kasvataja, tõu propageerija ja hobuaktivist Enn Rand, sama, kõige liha teed on läinud Viljandimaal Heimtali hobusekasvanduses trakeene edukalt kasvatav ja aretav Peep Puna ning Pirjo Jakovski. Väljavisatud on EHS juhatuse hinnangul väidetavalt süüdi seltsi põhikirja ja juhatuse otsuste eiramises, üldse on nad igati tegutsenud suunas, mis kindlasti viib seltsi maine kahjustamisele.

Kes välja, kelle liikmelisus peatati

Samas kirjatükis selgitati EHS liikmetele, et liikmelisus on peatatud Maie Kukel, keda hobuüldsus tunneb kauaaegse pedagoogi, ratsatreeneri, künnipäevade ja võistluste korraldaja ning initsiatiivika hobusekasvatajana, kelle osavõtuta ei möödu pea-et ükski hobuüritus Eestis. Lisaks peatati liikmelisus Andres Supp´il Ida – Virumaalt. Olgu öeldud, Supp´i peab osa kasvatajaid üheks inimeseks, tänu kellele saab Eestis üldse rääkida säilinud Eesti raskeveotõugu hobusest. Liikmelisused peatati esmaspäeval laekunud käsukirja kohaselt veel Ragnar Privitsal ja Anu Reigol. Liikmelisuse peatamise põhjusena tuuakse väidetav volikirjade võltsimine üldkoosolekul. Süüdistus, mis Maie Kukk sõnade järgi on temale isiklikult solvav.

Mõneti kummastavaks teeb esmaspäeval ringlema hakanud juhatuse otsuse seik, mis puudutab sellel allkirjastajaid. Karmi kirja on hobumaailma käsutuses olevate andmete kohaselt kirjutanud alla Eve Haggi, Tiina Piirmets, Viktoria Kaasik, Aarne Lember, Maario Laas ja Anu Matsoo (Pärisoo). Samas ei leia Äriregistri B-kaardilt, kuhu seaduses ettenähtud korras tuleb kanda kõik juriidiliste isikute juhatuse liikmed Eve Haggi nime. Olgu öeldud, Äriregistris viiakse muudatused, mis puudutavad juhatuse liikmelisust sisse maksimaalselt mõne tunni jooksul, seda muidugi juhul, kui registrile esitatud dokumentatsioon vastab seaduses toodud nõuetele ja on korrektne.

Hobumaailma käsutuses olevate andmete kohaselt ei kavatse EHS-ist väljaheidetud liikmed siiski võitluseta alistuda. Otsust ennast peetakse naeruväärseks kasvõi sel põhjusel, et Peep Puna ja Enn Rand ei ole EHS liikmed mitte füüsiliste isikute vaid nende omanduses olevate ettevõtete esindajatena. See on ka üheks asjaoluks, mis niinimetatud heidikute eneste sõnade järgi muutvat väljaviskamise mõtetuks lahmimiseks.

Nõutakse üldkoosolekut

Väljavisatud on otsustanud ka lõpetada kevadel alanud määramatuse EHS-is. Lähtuvalt seadusest on kutsutud kokku EHS liikmete erakorraline üldkoosolek, mis on hobumaailma andmeil ajendatud alljärgnevast:

Lähtuvalt MTÜS § 20 lg 4 ja EHS põhikirja punktist 4.1.4. 1), kutsuvad Taotlusele ( koostatud 10.08.2014) 40 allakirjutanud EHS liiget (ehk 10% EHS liikmetest), kokku erakorralise üldkoosoleku 02.septembril 2014 aastal Tori Rahvamajas, aadressil Tori vald, Võlli tee 4 86801 Tori, algusega kell 18.00 alljärgneva päevakorraga:

Põhikirja muutmine.

Juhatuse liikmete tagasikutsumine.

Juhatuse liikme valimine.

Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine.

Revisjonikomisjoni liikme valimine.

Hobumaailm on EHS-is toimuvat jälginud alates kevadest. Arvestades kerkinud küsimuste komplitseeritust, samuti problemaatilisust teabe- ja selgitusnõudele vastuse saamisel EHS-ist, ei ole Hobumaailm kujunenud olukorda tänaseni kajastanud. Siiski, arvestades viimaseid arenguid ja eelkõige nende arengute tähtsust Eesti hobuüldsusele, hoiame lugejaid edaspidi toimuvaga põhjalikumalt kursis.

Hobumaailmale saatis omapoolse kommantaari Tiiu Toots, mille siinkohal avaldame:

EHS-i puudutavas kirjutises oli lõiguke Eve Haggi kohta, kes esinevat ebaseaduslikult juhatuse liikmena, kuigi teda pole B-kaardile kantud. Selgitaks seda pigem naljakat olukorda. Tants toimub tihtilugu paarides, üks osapool astub sammu, siis teine vastab samas taktis. Nii ka meil EHS-is. 29.05.2014.a. toimus tori haruseltsi koosolek, kus juhatajaks ja protokollijaks oli hr. Aldo Vaan. Tema poolt koostatud ja parandusteks laialisaadetud protokollist loeme: A. Vaan: Lähtudes väga suurest ühiskondliku töö koormusest , muutunud situatsioonist haruseltsis ja EHS -i kui organisatsiooni üldistest huvidest , olen nõus haruseltsi juhataja kohalt tagasi astuma juhul kui keegi haruseltsi juhatuse liikmetest soostub seda tööd jätkama.

Kaja Väärsi: Sobiv kandidaat tori haruseltsi juhatuse esimehe kohale on Eve Haggi. Eve Haggi: Nõustun eeldusel ,et kõik senised haruseltsi juhatuse liikmed jätkavad tööd juhatuses. Otsustati: Viie poolthäälega valiti uueks tori haruseltsi juhatuse esimeheks Eve Haggi.

Veel: Otsustati: Tori haruseltsi esindajad EHS-i juhatuses on Tiit Talve ja Eve Haggi . Eve Haggi kandidatuur EHS-i juhatusse esitada EHS-i üldkoosolekule kinnitamiseks. Vastavalt mittetulundusühistute seadusele ja EHS-i üldkoosoleku otsusele, kus Eve Haggi kinnitati juhatuse varuliikmeks, tekkisid Eve Haggil volitused EHS-i juhatuse töös osalemiseks. See, et ta äriregistrisse kantud pole, ei takista teda siseseid kohustusi koheselt täitmast. Nagu meil tavaks, ei suudetud haruseltsi protokolli allkirjastada. Kes seda ei suutnud, kui juhataja ja protokollija olid ühes isikus? Nüüd, pea 3 kuud hiljem meenus Aldo Vaanile, et ta pole lahkumisavaldust juhatusest esitanudki. See on täitsa võimalik, et ta ei esitanud või kaotas avalduse ära. Seda, et tegu oli suusõnalise avaldusega, ilmselt eitada ei saa, kuid…. mees annab sõna, mees võtab sõna….. vaat selline mees on meil.

Mida tõi see kaasa EHS-ile? Tohutu segaduse EHS-i juhtimises. Kahjuks president Maario Laas ei suutnud pabereid õigel ajal korrektselt ja lõpuni vormistada, ning Eve Haggi jäigi äriregistrisse vormistamata. Nüüd, kui Aldo Vaan takistab registrikannete tegemist, on äriregistril õigus mõelda EHS-ist kui täielikust intrigantide kambast. Tegelikult on tegu pigem siilidega udus.