Eesti hobuste aastanäitusel pöörati erilist tähelepanu hobuste erinevatele kasutusvõimalustele

Kohtunikud töötamas ümber täku Voore Astron. Foto: Ago Ruus

1. novembril  kogunesid eesti tõugu hobuste kasvatajad ja huvilised Juurimaa Talli maneeži jälgima tänavust aastanäitust. Aastanäituse suurima tähelepanu saajateks on ikka noored aretusõigusele kandideerivad täkud. Kuid see ei olnud esimest aastat eesti tõugu hobuste tõuraamatu pidajana tegutseva Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi  (EHKAS) ainus sõnum sel korral.  Hobuste näitamise kõrval esitleti uusi tarbehobuste jõudluskontrolli  vahendeid ehk niinimetatud perehobuste kasutussobilikkuse katsetamist. 

Täkkusid oli toodud esitlemisele kaheksa. Neist neli kaheaastast ning kolm kolmeaastast ja üks vanem täkk.  Aretusõiguse andmise aluseks eesti tõugu hobustel ei ole pelgalt hobuse sooritusvõime kitsal alal,  vaid hobuse võimalus panustada tõu geneetilisse tervisesse. Just sel põhjusel ei antud tänavu välja erandlikult ei parima hobuse tiitlit ega räägitud etalonvõimekusest.  Eesti tõugu hobuse puhul võib teatud omaduste kunstlik eelistamine  viia liialt suunatud valikuteni.

Kollane kolmeaastane mära Rinti näitas, milline peab üks eesit tõugu hobune olema Ilma igasuguse nähtava stressita oma esimesel kodust eemalolekuga üritusel. Ergas ja tähelepanelik. 

Tõus, mille aretusprogramm on seotud ka säilitusprogrammiga ning mille eesmärk on olla seejuures universaalkasutuseks sobilik, on eelkõige oluline tugev tervis, tugev ja funktsionaalsust mitte takistav kehaehitus ja kindlasti ka põlvnemine.

Hall täkk Arthur valmistas päeva suurima üllatuse ning sai kohtunikelt kõrge hinnangu.

Täkkusid tuleb hindamisele tuua

On oluline märgata ja suunata omanikke oma täkkusid hindamiseks esitama. Suurema hulga aretuseks sobilikuks hinnatud täkkude olemasolu  muudab märaomanikele erinevad valikud palju kättesaadavamaks ning vähendab ka hindamata hobuste kasutamist aretuses.  Just viimane on  üks oluline eesmärk.

Tänavu aastanäitusele kutsutud ja seal hinnatud kaheksa noort täkku  ootavad nüüd veel aretuskomisjoni otsust nende aretusse lubamise osas. Lisaks neile ka üks Soomes asuv täkk, kes esitati komisjonile piirkondlikul ülevaatusel Soomes. Oma haruldase põlvnemisega on see täkk pälvinud tähelepanu ka Eesti kasvatajate hulgas.

Uued katsemeetodid Eesti hobusele kui tarbehobusele

Eesti tõugu hobune on eelkõige tarbehobune selle kõige laiemas mõistes. Nende kasutus jääb peamiset pere ja turismikasutusse, töökasutusse väikemajapidamistes, ratsakoolide õppehobustena töötamisse ja väikesel määral ka spordikasutusse.  Senine jõudluskontroll on  andnud väga vähe teavet hobuste tegeliku kasutussobilikkuse kohta ning olnud kindlasti liialt sooritusvõimepõhine selle sportlikus mõttes.


 Arthur hüppel (foto Ago Ruus)

EHKAS on tänavu välja töötamas tarbehobuste katseid. Katsete eesmärgiks on katsetada hobuste närvikava ja iseloomu sobilikkust tarbekasutuses. Seejuures luues ka võimaluse ja vajaduse hobuste paremaks koolitamiseks.

Aastanäitusel demonstreeriti tarbehobuste alusoskuste katset, tarbehobuste ratsakasutuse katset ning tarbeobuste rakendikasutuse katset.  Kõik katsed on mõeldud eelkõige hobuse hindamiseks. Alusoskuste katsel peab hobune olema omandanud rea elementaarseid oskus jalgade andmisest kuni treilerisse laadimiseni.  Seejuures ei hinnata hobuse juhi oskusi vaid hobuse meelelaadi, alluvust, koostöötahet jms. olulisi omadusi olemaks hea partner mistahes oskustasemega omanikule.

Rinti esitamas publikule tarbehobuse ratsakasutuse katse läbimist. 

Tarbehobuste katsete juhendite projektid ja ka juhendvideo on kättesaadavad EHKASe kodulehelt http://eestihobu.ee

Mitte ainult sporti

Tõu populaarsuse ja turuosa tõstmise kõige olulisemaks osaks on hobuse kasutusvõimaluse olemasolu. Sporthobuse kasvatuse turg on spordimaastikul. Kuigi eesti tõugu hobuste hulgas on isendeid, kelle võimekus lubab konkureerida ka spordimaastikul, on see siiski väike osa ning ülejäänutele rakenduse leidmine ja kasutuse laiendamine on äärmiselt oluline.

Universaaltüübilise hobusena leiab ta kasutust päris miteml rindel.  Juurimaal tutvustas Aivar Kallas Saaremaalt kohaletulnutele veel ühte hobikasutuse võimalust. Vesternratsutamise maailmas ülipopulaarne tünnisõit on sobilik ajaviide ja sportlik väljund ka eesti tõugu hobustele. Oluline on vaid õigete oskuste omandamine. Materiaalse baasi suurus on seejuures tagasihoidlik.  Iga väljund on oluline ja hästi juhendatud õpituba sai tõeliselt sooja vastuvõtu osaliseks.

 

Kaheaastane täkk Level hurmas oma šarmantse loomuse ja kauni värvusega. Foto: Anu Seppälä

Pikemalt saab lugeda aastanäituse tulemuste ja tarbehobsute katsete sisu kohta järgmisest Oma Hobust.