Eesti õpilastel avanes parem võimalus Ypäjäle õppima minna

Järvamaa Kutsehariduskeskus (JKHK) ja Ypäjä hobumajanduskool saavutasid Eesti jaoks olulise kokkuleppe, mille kohaselt tunnustab Ypäjä kool JKHK kutseharidust. See tähendab aga, et kui varem pidid eesti noored olenevalt erialast Ypäjäl õppima 2-3 aastat ehk läbima kogu programmi, siis nüüdsest on neil võimalus baasharidus saada kodumaal ning Soome minna vaid viimaseks õppeaastaks, mil toimub põhjalik erialaõpe.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse põllumajandusosakonna töötajad Külli Marrandi, Kati- Hannele Leutonen, Esti Viilup ning kooli direktor Rein Oselin viibisid märtsi lõpus Soomes JKHK ja Ypäja hobumajanduskooli vahelise koostöö raames meie kooli lõpetajate edasiõppimisvõimalusi arutamas. Arutelu käigus võrreldi mõlema kooli õppekavasid, koolitussüsteemide erinevust ning jõuti kokkuleppele, et meie lõpetajad saavad Soome koolis tasuta edasi õppida viimasel kursusel, kus kohe toimub spetsialiseerumine traavlispordi, sepp-rautaja, ratsutamise õpetaja ning hobuvarustuse valmistaja erialal.

Ligi 70aastase praktikaga Ypäjä hobumajanduskool kuulub Euroopa paremate hobumajanduskoolide hulka ning selle lõpetanutel on kerge saada tööle üle Euroopa. Saadud haridus on ametlikult võrdne kutseharidusega Eestis, kuid tööd ja praktikat tuleb õpilasel JKHK põllumajandusõppe osakonna juhataja Külli Marrandi sõnul Soomes palju teha.

Eeliseks Eesti kooli ees peab Marrandi kindlasti pikaajalist kogemust ning seda, et Ypäjä kool on spetsialiseerunud ainult hobumajandusele. "Koolis õpib 250 õpilast, seal on ligikaudu 300 hobust ning kogu infrastruktuur on seal just ainult selle jaoks välja arendatud," täpsustas Marrandi. Kõik Soome kooli õpilased saavad praktiseerida nii Soome, kui ka teiste Euroopa riikide tallides. Õppimise ega elamise eest tasuda ei tule, maksta tuleb vaid reiside eest Soome ja Eesti vahel.

Saavutatud kokkulepe on väga suur tunnustus meie kooli hobumajandusõppes viimase kolme aasta jooksul toimunud arengutele. Kokkuleppele aitasid kindlasti kaasa sügis-talvisel perioodil Ypäjäl praktikal käinud eesti hobumajandusõpilased, kes jätsid seal endast hea mulje.