Eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsil on uus juht

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi Eesti raskeveohobuste kasvatajate haruseltsi koosolekul Jänedal, 2. veebruaril käsitleti mitmeid haruseltsi tööd puudutavaid küsimusi, siiski võib olulisemaks muutuseks nimetada Maario Laas valimist ER hobuste kasvatajate haruseltsi juhatajaks.

Olete valitud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi Eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsi juhatajaks. Tutvustage palun ennast, kes olete ametilt, milline on Teie seotus hobustega?

Olen ettevõtja ja juhtimiskonsultant. Minu seotus hobustega on läbi nende hobuste, mis mul endal on. Raskeveohobuseid on mul hetkel 18.

Oli see valimine Teie jaoks hüppeks tundmatusse või olite teadlik sellest koormast, mis ootab Teid ees arvestades võimalikke vaidluseid uue MTÜ-ga, mis plaanib sisse viia omaette tõuraamatut eesti raskeveohobustele?

Mul ei ole kombeks hüpata tundmatusse, mistõttu olen ma osaliselt teadlik EHS-i ER hobuste haruseltsis toimunuga. Seda, mis meid ees ootab, ei oska meist keegi täpselt ette ennustada, aga mainitud teemaga olen ma kursis.

Kuidas olete rahul senise ER haruseltsi tööga, mida plaanite muuta?

ER hobuste haruseltsis on inimesed tegutsenud oma parima äranägemise järgi. Osad on otsustanud valida ebaeetilise tee ja sellest vastustusest ennetähtaegselt vabaneda. Õnneks on need inimesed vähemuses. Muutustest võib rääkida siis, kui on tehtud põhjalik analüüs hetkeolukorrast. Täna seda veel tehtud ei ole.

Millise tulemuseni võib Teie arvates viia täiendava EHS-ist sõltumatu tõuraamatu loomine Eesti raskeveohobuste populatsioonile?

See, kas mingi tõuraamat on EHS-ist sõltumatu või mitte, ei oma olemuslikult tähendust iseenesest. Kui inimesed, kes soovivad tõuraamatut pidada, lähtuvad hobusest ja antud juhul Eesti Raskeveohobusest, siis ei tohiks sellest automaatselt kahjulikke tagajärgi tekkida. Kui aga inimestel on mingitel teistel kaalutlustel tekkinud soov tõuraamatut pidada, siis sellel võivad olla pöördumatud tagajärjed, mida meist võibolla keegi ei oska täna ette ennustada.

Täiendavalt ER haruseltsi aastakoosolekust võib lugeda Eesti Hobusekasvatajate Seltsi kodulehelt Internetis aadressil www.ehs.ee

Eesti Hobusekasvatajate Selts