Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutus võtab taas vastu stipendiumitaotlusi

Eesti Ratsaspordi Liidu aupresidendi Heiti Hääle poolt ellu kutsutud Eesti Ratsaspordi Edendamise SA alustas taas taotluste vastuvõttu laste- ja noortespordi arendamise stipendiumidele kogusummas 10 000 EUR. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 10. märts.

Staarhobuse A Big Boy müügi tulude abil loodud sihtasutuse stipendiumi eesmärgiks on edendada laste-ja noortespordi arengule orienteeritud tegevusi, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Eelistatud on uudne lähenemine ja uued ideed, mis on suunatud võimalikult suurele kasusaajate ringile.

Stipendiumi saavad taodelda kõik Eesti Ratsaspordi Liidu liikmesklubid ning üks taotleja võib korraga esitada mitu taotlust. Kuigi väljaantavate stipendiumide kogusumma on 10 000 eurot, SIIS toetuse piirsumma ühe taotleja (liikmesklubi) kohta on 2000 eurot, kusjuures tuleb arvestada, et programm ei toeta materiaalsete vahendite soetamist.

Sihtasutuse poolt toetatavad tegevused on järgmised:

– Süsteemsete treeningute läbiviimine poni-, juunioride- ja noorteklassis, vastavalt eesmärgipärasele treening-ja võistluskavale.

– Klubi võistkonna (min. 3 liiget) ettevalmistus ja osalemine EMV-l või rahvusvahelistel võistlustel

– Ratsaspordialaste info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning trükiste väljaandmine

– Kõigile ERL-i liikmetele avatud ratsaspordialased koolitusüritused

– Noortele suunatud võistluse läbiviimine

Käesolevast taotlusvoorust osavõtmiseks oodatakse kõiki taotlusi hiljemalt 10.märtsiks kas paberkandjal aadressil: Eesti Ratsaspordi Liit Pirita 12, Tallinn 10127 (taotlus peab laekuma märgitud tööpäeva piires käsipostiga või kandma vastava kuupäeva postitemplit) või digitaalallkirjaga aadressil sihtasutus@ratsaliit.ee. Taotlused vaatab üle SA nõukogu ja otsus taotluse kohta tehakse ühe kuu jooksul (hiljemalt 10.04.).

Eesti Ratsaspordi Liit