Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutuse esimene taotlusvoor on lõppenud

Eesti Ratsaspordi Edendamise Sihtasutuse (ERE) nõukogu tegi otsuse esimese taotlusvooru avalduste osas ja valis välja enim laste -ja noortesporti edendavad ratsutamisega seotud projektid.

01.märtsini said Ratsaliidu liikmesklubid esitada taotlusi toestusteks projektidele, mis on suunatud treeningute läbiviimiseks, võistlustel osalemiseks, koolitusürituste läbiviimiseks, kirjastustegevuseks ja noortele suunatud võistluste läbiviimiseks. Kokku esitati 17-e. Ratsaliidu liikmesklubi poolt 29 avaldust kogusummas 45 266 eurot. Kuna esimeses taotlusvoorus läks jagamisele kokku 10 500 eurot, siis paraku ei olnud kõiki avaldusi võimalik rahuldada.

Sihtasutuse nõukogule, eesotsas Heiti Häälega, tegi heameelt avalduste rohkus ja suunatus just noorte ratsasportlaste arendamisele. Oli väga põhjalikke projekte, kus detailideni lahti kirjutatud projekti idee ja eelarve. Samuti hästi konkreetseid ja mõõdetavaid projekte ning tegevusi. Oodatust nõrgemini oli esindatud uute ideede ja värskete lähenemisviiside väljatoomine esitatud projektides. Toetust ei pälvinud Ratsaliiduga mitteseotud üritused ja taotlusvooru eesmärkide välised tegevused.

Loodame, et kõik toetust saavad projektid viiakse ka jooksva aasta jooksul edukalt ellu ning järgmisel, 2012.a. taotlusvoorus, on taaskord võimalik toetada noori ratsutajaid arendavaid ideid.

ERL