Eesti Ratsaspordi Liit atesteeris 22 uut ratsatreenerit

Pärast pikka pausi viidi Eestis taas läbi ratsutamistreenerite atesteerimise tsükkel, mis päädis teisipäeval, 11ndal juunil eksamiga uutele ja kategooriat uuendavatele treeneritele. 1 või 2 kategooria omistas 22 uut treenerit, taasatesteeriti 13 treenerit.

Treeneriteks pürgijatel tuli sooritada eksamid sporditeooria üldosa ja erialase osa peale ning läbida praktiline eksam ratsutamises ning ratsutamistunni andmises. Taasatesteeritavatel treeneritel tuli ette näidata vastavalt oma kategooriale nõutud mahus täiendkoolitust tõendavad dokumendid ning läbida intervjuu.

Kategooriat taotlevatest treenerikandidaatidest läbis atesteerimise kadalipu 63 %. Takistused ilmnesid erinevates etappides. EOK sõnul on meie ala üks väheseid, kus treener peab ise olema teinud pea samal tasemel sporti, kui tema treenitavad seda teevad.

ERLi peasekretär Siim Nõmmoja: "Eksam ei olnud kindlasti kerge, soovime siiski, et treeneriks saamise nimel pingutatakse. Seda tublimad on need, kes tõesti kategooria kätte saavad. Tuleb leida endale mentor ehk käia end koolitamas meie kõrgemat kategooriat omavate treenerite juures ning mitte seal lihtsalt käed rüpes istuda, vaid maksimaalselt kaasa lüüa."

Nõmmoja lisas ka, et tegelikult ei anna need 2 päeva inimesest adekvaatset ülevaadet, paljudes on rohkem potentsiaali kui see 30 minutiline pabinaga antud eksam. Lähitulevikus on plaanis süsteemi oluliselt muuta – kevadeti korraldada koolitusi, millele järgneks soojemal perioodil 6 kuuline praktikatsükkel kõrgemat kategooriat omavate treenerite juures ning seejärel alles sügisel eksamid. ERLi uue arengukava kohaselt on treenerite taseme tõstmine üheks lähiaastate olulisimaks prioriteediks.