Eesti Ratsaspordi Liit pidas korralist üldkogu

Reedel, 4. mail Nordic Hotel Forumis peetud Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogul vaadati tagasi möödunud hooajale, kinnitati 2011. a. tegevus-ja finantsaruanne ning revisjonikomisjoni aruanne, arutleti Veskimetsa Ratsakeskuse edasise käekäigu üle.

Päevasest kellaajast hoolimata olid Nordic Hotel Forumisse kogunenud siiski mitmete klubide esindajad. Volituse alusel või füüsiliselt oli 38st klubist esindatud 24, mis tähendas, et kvoorum oli koos.

2011. aasta hooaja kokkuvõttes mainis ERLi peasekretär Siim Nõmmoja, et ühekordsete litsentside süsteem on end õigustanud, kuid samas on vähenenud aastalitsentside soetamine. Litsentsiga sporthobuste arv on seejuures viimaste aastatega märgatavalt vähenenud. Samas korraldati võistlusi mullu rohkem kui viimasel neljal aastal ning startide arv on samuti kasvanud. "Statistika järgi võiks öelda, et vähem hobuseid teeb suuremal arvul starte," lausus Nõmmoja.

Endiselt korraldatakse kõige enam takistussõiduvõistlusi, kuid paranenud on ka koolisõidu populaarsus ning uue hooga on kasvama hakanud rakendisport.

Olulise sündmusena märkis Nõmmoja noortekoondiste treeninglaagrite tsüklit, mida tänu Olympic Solidarity programmist saadud toetusele oli võimalik korraldada üsnagi mahukalt ja sportlastele soodsalt, ometi oli huvi selle vastu oodatust väiksem ning see on murettekitav.

Esile toodi 2011. aasta alguses käivitunud Rohelise Kaardi ja järkude süsteemi, kusjuures tõdeti, et järkude süsteem on eelkõige tööriist treeneritele ja õpilastele endile ning selles võiks kindlasti aktiivsemalt osaleda. 2013. aastast on Roheline Kaart eelduseks esmakordse võistluslitsentsi soetamisel. Tänaseks on Rohelise Kaardi programmi ja järgusüsteemiga kokku liitunud 357 ratsutajat. Kiituse osaliseks sai Eva-Maria Vint-Warmington, kes on peaasjalikult uue portaali tuleratsutama.com looja ning toimetaja, samuti teinud ära suure töö Rohelise Kaardi ja Järgusüsteemi materjalide koostamisel ja propageerimisel.

Revisjonikomisjoni aktis, mille kandis ette komisjoni pikaajaline liige Andres Tuvi, märgiti positiivsete suundadena ära nii tuleratsutama.com kui ka hobumaailm.ee olemasolu ning aktiivsust; ametnike, sportlaste ja treenerite koolituste süstemaatilisust, ning lisati, et tippspordis ei ole toimunud tagasilangust ja see vastab meie hetkevõimalustele.

Andres Tuvi kannab ette Revisjonikomisjoni akti. Foto: Külli Tedre

Miinustena toodi esile võistluslitsentside arvu vähenemine, kuid selle eeldatavaks põhjuseks võib olla ka ühekordsete litsentside soetamise võimalus. Tuvi märkis ka, et kahjuks on leige huvi hobuste kindlustamise vastu, ehkki võimalused selleks on nüüd olemas ja kallimaid hobuseid peaks siiski üritama kindlustada. Järgusüsteemi vähesem populaarsus võrreldes Rohelise Kaardiga viitab vajadusele selles osas rohkem lisatööd teha.

Enim diskussiooni tekitas Veskimetsa Ratsakeskuse edasine käekäik. ERL juhatuse liikmed Feliks Mägus ja Peeter Tohver tutvustasid äsjalõppenud arhitektuurikonkursi võidutööd ning spekuleeriti võimalike rahastamisskeemide üle. "Kõik on täna siiski oletuslik, kuid palju valikuid meil ei ole. Kui keegi soovib anda oma panuse või teab potentsiaalseid investoreid välja pakkuda, on see alati teretulnud. Tänaseks on tehtud väga suur hulk tööd selle nimel, et jõuda olukorda, kus saaksime hakata päriselt ehitama. Meie siiras ja püsiv soov on Veskimetsa rahvusvahelistele nõuetele vastav ratsakeskus lõpuks ometi välja ehitada, see on Eesti ratsaspordi arengule oluline," kommenteerisid Tohver ja Mägus.

Feliks Mägus annab Veskimetsa Ratsakeskuse arenguplaanide kohta intervjuud rahvusringhäälingule. Foto: Külli Tedre