Eesti Ratsaspordi Liit sai uue juhatuse

Eesti Ratsaspordi Liidu üldkogu kinnitas neljapäeval 27. aprillil pärast korralisi valimisi ühenduse uue juhatuse.Uus juhatus on 7-liikmeline ja sinna kuuluvad Marti Hääl, Monika Sehver, Jaanus Berkmann, Rein Pill, Annike Laving, Mark Eikner ja Janek Aavik.

Rohkearvuline üldkogu oli seekord oma otsustes suhteliselt üksmeelne. „On rõõm näha, et klubide huvi ratsaliidu selle aasta Üldkogu vastu oli üllatavalt suur ja koosolekust osavõtt nii aktiivne. Loodame, et meie koostöö klubidega saab ka järgneval neljal aastal olema sama töine ja ratsasporti edendav,“ sõnas Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja.

Juhatusse kandideerisid lisaks eelpool nimetatud inimestele veel Raigo Kollom ja Lembit Kalev. Uus juhatus hõlmab tänu oma liikmete erinevale tööalasele taustale väga mitmeid ratsaspordile olulisi valdkondi, nagu saavutussport, hobuste heaolu, turundus, hobumajandus ja ettevõtlus.

Üldkogu raames tutvustas peasekretär ka ratsaliidu arengukava vahekokkuvõtet, mille järgi vajab hetkel kõike enam arendamist ja tähelepanu saavutusspordi osa. Arengukava koostati aastateks 2013-2020 ja uue juhatuse peamiseks ülesandeks on jätkata arengukava üldeesmärkide täideviimist.

“Üldkogu poolt anti uuele juhatusele väga tugev mandaat liikuda põhimõtteliselt kehtiva arengukava seatud kursil edasi. See tähendab, et koheselt on vajalik võtta fookusesse eelkõige saavutussport ja leida koostöös klubidega need ideed kuidas ka selles arengukava valdkonnas soovitud eesmärgid saavutada. Seetõttu on eriti hea meel Annike Lavingi ja Rein Pilli kogemuse üle uues juhatuses,“ lausus Marti Hääl.

Koos juhatuse vahetusega vahetusid ka revisjoni komisjoni liikmed, kelleks on nüüd Andres Tõnissoo ja Merike Varusk.

Ratsaliidu esimene uue juhatuse kohtumine leiab aset 10. mail ning siis selgub ka uus juhatuse esimees.