Eesti Ratsaspordi Liit võõrustas skandinaavia ratsaliitude esindajaid

Käesoleva nädala alguses peeti Tallinnas Nordic Hotel Forumis iga-aastast Eesti ja Skandinaavia ratsaliitude töökoosolekut. Lisaks meile kui võõrustajariigile, keda esindasid Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja ja spordidirektor Riina Pill, võtsid kohtumisest osa ka Soome, Rootsi, Taani ja Norra ratsaliidud.

Kohtumise üheks peateemaks oli Põhjamaade meistrivõistluste üldjuhend, mis puudutab enamikke FEI alasid ning mis saadetakse lähiajal kooskõlastusringile, et dokument siis juba alates 2014. aastast kasutusele võtta.

Samuti käsitleti koosolekul FEI spordifoorumi teemat ja tänavu Taanis peetavate Euroopa meistrivõistluste ettevalmistusi. Lisaks tõstatati olulise valdkonnana hobuste heaolu, mille puhul leiti ühiselt, et tegutseda tuleks proaktiivselt – kontakteeruda teema arutamiseks kohalike loomakaitseorganisatsioonidega ning selgitada ala üksikasju.

Lisaks eelpool nimetatule käsitleti koosolekul ka ratsaspordiga tegelejate ala juures säilitamise võimalusi ning sellega seotud problemaatikat. Samuti tegi Taani esindaja lühiettekanded riigis juurutatud uuest ratsaspordi IT-süsteemist ning ümberkorraldustest Taani traditsioonilises hobumajandusõppes.

Eesti Ratsaspordi Liit