Eesti Ratsaspordi Liit võttis kasutusele uue logo

Eesti Ratsaspordi Liit uuendas oma logo, muutes selle kaasaegsemaks ning vähem takistussõidukeskseks.

Viimase aasta jooksul on Eesti Ratsaspordi Liidus toimunud olulised arengud: eelmise aasta märtsis valiti uus juhatus, võeti vastu 2020. aastani kehtiv arengukava, pandi paika turunduslikud eesmärgid ning sõlmiti kokkulepped mitme uue sponsoriga. Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja sõnul on hiljuti oma 90. juubelit tähistanud liit kümnendiga teinud väga jõulisi arengusamme ning ühendusest on saanud professionaalne kindlate eesmärkide nimel tegutsev organisatsioon. "Nende arengute jätkuks on ka uuenenud Eesti Ratsaspordi Liidu kui brändi visuaali loomine ja nii läbiski meie logo, mida esitleti esmakordselt aastal 1990, kui alustas tegevust Eesti Ratsaspordi Liit", värskenduskuuri," sõnas Nõmmoja. Tema sõnul on ratsaliit ajalooliselt Hobuseasjanduse Ja Armastajate Ühingu järglane, mis omakorda sai alguse peamiselt Ratsarügemendi ohvitseride ideest. "Ka nende vapil oli taoline kilp nagu esimesel Ratsaliidu logol ning seepärast jäi see uude versiooni alles, et edasi anda pikka, juba 90-aastast ratsaspordiga tegelemise traditsiooni Eestis. Rahvuslikkuse rõhutamiseks sai logole lisatud lipuvärvides trikoloor," selgitas Nõmmoja.

Kuigi takistussõit on Eestis populaarseim ratsaspordiala ja vanal logol oli seetõttu kujutatud kaks hüppavat hobust koos ratsanikega, otsustati need asendada uhke tagajalgadel seisva ratsuga, et logo ka teiste ratsaspordialadega parema seose saaks. Igale spordialale sai põhilogost lähtuvalt luua ka variatsioonid, mille toonide valikul sai aluseks võetud Rahvusvahelise Ratsaspordi Liidu kasutatavad värvid.

Uus logo vahetab vana välja järgemööda kõikides Eesti Ratsaspordi Liiduga seotud materjalides ja dokumentides. Palume kõikidel koostööpartneritel asendada vana logo uuega oma veebilehtedel ja teistel veebidokumentidel. Samuti palume uute materjalide loomisel lähtuda uuest ratsaliidu poolt kinnitatud visuaalist. Uue logo failid koos juhendiga on leitavad ERL kodulehelwww.ratsaliit.ee.

Eesti Ratsaspordi Liit