Eesti Spordi Kongressil tutvustati ka ratsaspordiga seonduvaid teemasid

Neljapäeval, 13. novembril toimus Paides juba kaheksas Eesti Spordi Kongress, kus oli arutlusel kaks aastat kestnud ühistöö tulemusel valminud arengustrateegia „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“. Kongressile oli palutud sõna võtma ka Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja.

Ürituse tutvustuses märgiti, et arengustrateegia on esimene omataoline alates Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest, kus spordirahvas on ise kokku leppinud selle valdkonna prioriteetides ja eesmärkides. Sõna sai sekka öelda igaüks, kes seda soovis.

Ratsaliidule tagas esinemiskutse eelkõige suurepärase korralduse poolest tuntud ratsaspordi tähtsündmus Tallinn International Horse Show. Kogu Horse Show meeskond on teinud üritusest eduloo, mille taustal Eesti Olümpiakomitee soovis arengukava tutvustada. „See oli suurepärane võimalus rääkida Eesti suurima spordispetsialistidest publiku ees ratsutamisest, hobumajandusest ja Horse Show’st – oleks olnud patt, seda mitte ära kasutada,“ sõnas Nõmmoja.

Kongressi kava põhines arengustrateegias välja toodud Eesti spordi neljale suuremale eesmärgile:

-valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib;

-liikumine ja sport on oluline majandusharu;

-liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja;

-Eesti riik on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.

Nõmmoja osales diskussioonis, kus teemaks sport ja majandus. „Majanduse poole pealt tuleb taas rõhutada, et (ratsa)sporti Eestis toetavad suures osas siiski ettevõtjad ja neile selle eest meie suur tänu. Ka riigi raha on maksudest ümber jaotatud ettevõtjate poolt loodud lisaväärtus. Seda mõtet püüdsin ka publikuni viia“, lausus Nõmmoja. Ühe ettepanekuna toodi samas vestlusringis muuhulgas välja, et riik peaks muutma maksustamise süsteemi, võimaldades ettevõtetel sporti toetada ilma erisoodustusmaksu tasumata.

Lõpetuseks on hea tõdeda, et ratsasporti on märgatud, meiega arvestatakse, respekteeritakse ja uuritakse kuidas läheb. Seda on tunda just eriti peale kongressi.

Arengukavaga saab tutvuda siin: http://www.spordiregister.ee/arengustrateegia/

Eesti Ratsaspordi Liit