Eesti sporthobuste kasvatajad pidasid seminari

Möödunud reedel toimus Kurtna Peo- ja Puhkekeskuses ESH aretusseminar, kus registreeritud osalejaid oli üle 50 huvilise.

Esineja, Genti ülikooli professor dr. Stefaan De Smet tegi ettekande “BWP tõuraamatu aretuseesmärk ja valikuprogrammid”. Ta rõhutas avatud tõuraamatu põhimõtet, spetsialiseerumist koolisõidu ja hüppehobuste aretusele (koos ja eraldi), tippspordile orienteerumist. Põhieesmärk kõrge võimekus spordis on seotud alameesmärkidega, milleks on tervis, eriti jalgade tervis, ja funktsionaalne kehaehitus.

Erinevalt KWPN ja paljude Saksamaa tõuraamatutest ja sarnaselt Prantsusmaa SF tõuraamatuga on suures ülekaalus hüppehobused ja vastavalt vähem tähelepanu välimusele, rohkem hüppevõimele. Vaja on kergesti sõidetavaid, intelligentseid, kiire reaktsiooniga ja suure hüppega hobuseid.

Paratamatu on areng tõugude erinevuste kadumise ja nn eurohobuse kujunemise poole. Põhjalikult selgitas esineja kehaehituse ja sportliku võimekuse seoseid. Hindamisest rääkides rõhutas ta, et peamine on näha tervikut – kas on silmapaistev hobune või tavaline. Esmalt tuleb näha hobuse tugevusi, siis vaadata, kuivõrd olulised on nõrgad küljed funktsionaalsuse (saavutusvõime) seisukohast. Interjöör (iseloom, hing, intelligents) on olulisem kui eksterjöör.

Stefaan De Smet tutvustas veel BWP süsteemi märade klassifitseerimiseks, täkkude tunnustamiseks, lineaarse kirjeldamise kasutamiseks. Kuigi ta kavatses vältida algul planeeritud suurte tõuraamatute võrdlemise teemat, ei pääsenud ta küsimustele vastates ka sellest teemast. Aga seda kõike loodame pikemalt tutvustada edaspidi.

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts