Eesti Sporthobuste Täkkude Päev

28. märtsil toimub Niitväljal sündmus, mis võib kujuneda igast võistlusest huvitavamaks. Kell 11 algaval Täkkude Päeval püüavad edukalt läbida võõrratsaniku testi 17 täkku.

Võõrratsaniku test on hobuse loodetava aretusliku ja ka sportliku väärtuse varajase selgitamise meetod selliselt, et kaks ratsanikku, kes ei ole reeglina katsetatavaid hobuseid ise ratsastanud, sõidavad iga hobusega 10-15 minutit ja annavad oma hinnangu hobuse liikumisele, hüppele, tasakaalule, valmidusele pingutamiseks ja koostööks ratsanikuga.

Niitväljale on seekord üles antud kolm 3-a., neli 4-a., seitse 5-a. ja kaks 6-a. täkku. Neist üheksa on ajutiselt või alaliselt tunnustatud sugutäkud, teiste esinemisest sõltub nende tunnustamine ESH aretusse. Lisaks esineb üks hannoveri tõugu koolisõidu suunaline 15-aastane Saksamaal tunnustatud täkk.

Võõrratsanikeks, kel seisab ees raske javastutusrikas tööpäev, on Urmas Raag ja Dina Ellermann. Kuna Urmas Raag toob kohale ka ühe oma võistlushobuse, testib tema hobust Gunnar Klettenberg, kellel endal on Raagile testimiseks valmis kaks omakasvatatud täkku.

Täkkud Päeva eelkataloogi on juba võimalik vaadata siin ning peagi ka kodulehel www.estsporthorse.ee.

ESHKS