EHS ja netikommentaatorid on avaldanud suurt toetust seltsi liikmele Aldo Vaanile, kes Lihula koolis õpilasega kaklusse sattus

Detsembri alguses ilmusid ajakirjanduses saatelõigud ja uudised Lihula koolis toimunud kaklusest õpilase ja õpetaja vahel, kus õpetaja rollis oli kooli hiljuti tulnud asendusõpetaja ja EHS kauaaegne liige Aldo Vaan. Kohe algasid toetusavaldused eelkõige õpetaja kasuks, kellele õpilane kolm korda peaga näkku lõi.

Politsei algatas ajakirjanduses ilmunu põhjal kehalise väärkohtlemise kriminaalasja õpetaja suhtes, kuid kumbki pool ise politseile avaldust ei esitanud. Küll aga esitas Aldo Vaan koolile lahkumisavalduse. 20aastase pedagoogikogemusega Vaan sai Lihula koolis keemiaõpetajana töötada umbes kuu aega. Endistele ja praegustele kolleegidele oli juhtum suureks üllatuseks, sest Vaani iseloomustati kui rahulikku ning tasakaalukat inimest.

9. klassi õpilane Elari oli juttude järgi tunni ajal tualetti läinud ning tagasi tulles lukustatud klassukse taga korduvalt ja tungivalt prõmminud. Õpetaja oli seepeale talle asjad toonud ning andnud talle ülesanded väljaspool klassiruumi lahendamiseks, kuna too ei suutvat end korralikult üleval pidada ja segab tundi. Poiss aga keeldus ukse vahelt lahkumast ning tekkis käsikähmlus, mille käigus õpetaja noormehe huult vigastas. Tunni lõpus haaras Elari koridorist kühvli, ning läks kätte maksma. Kühvliga siiski midagi ette ei võetud, küll aga tõukas ta Vaani seljaga vastu laudu pikali ning lajatas oma peaga talle kolm korda näkku.

Vaan on korduvalt intsidenti kahetsenud ning lisanud, et õpetajal on koolis üsnagi vähe õigusi enda kaitsmiseks, ning sellised äärmuslikud asjad juhtuvad ülepingest ning keerulistes situatsioonides.

Internetis on erinevates väljaannetes ilmunud artiklite all sündmuse kohta palju toetavad kommentaare õpetaja kasuks. Tänapäeval on jõutud olukorda, kus õpilastel on kõik õigused ja justkui kohustusi polegi, õpetaja aga ei oma enam vahendeid, et noori ohjes hoida.

Omapoolse toetusavalduse Vaanile esitas ka EHS, mille siinkohal avaldame.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi pressiteade 14.detsember 2010

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi juhatus avaldab igakülgset moraalset toetust kauaaegsele seltsi liikmele Aldo Vaanile, ühtlasi on seltsi juhatus seisukohal, et pedagoogide pidev ülekoormatus ja katse asetada nende õlule muuhulgas ka vanemlikke kasvatusülesandeid, võivad edaspidigi luua olukordi, kus lugupeetud ühiskonna liikmeid ähvardab kriminaalkaristus.

Lihula Gümnaasiumis aset leidnud kahetsusväärne juhtum, kus pedagoog pidi meedia andmetel pidevalt koolikorda rikkuva õpilase korrale kutsumiseks kasutama füüsilist jõudu, millele õpilane vastas veelgi räigema kallaletungiga vahetunnis, näitab veelkord, kui haavatavad on õpetajad Eesti koolides. Eriti veel, kui arvestada olukorda, kus sageli peab kool korvama puuduseid lapse koduses kasvatustöös.

Oleme seisukohal, et selliste juhtumite menetlemine kriminaalkorras, mis lähtuvalt senisest kohtupraktikast lõppeb pedagoogi süüdimõistmisega, surub enamiku EHS liikmeskonna, aga miks mitte ka enamiku Eesti rahva õiglustundele ning seetõttu avaldamegi Aldo Vaanile igakülgset toetust.

Arvame, et pedagoogide õiguslik kaitsetus viib tulevikus veelgi suurema karistamatusetunde tekitamiseni õpilastes, mis võib enesega kaasa tuua väga kahetsusväärseid tagajärgi.

Uudislõik Reporteris: http://www.reporter.ee/2010/12/02/lihula-kooli-endine-direktor-peaga-nakku-loomine-on-kakluse-voikamaid-votteid/

ERRi uudis: http://uudised.err.ee/index.php?06220325

Delfi uudis: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/lihula-koolis-oli-opetaja-ja-opilase-vahel-kaklus.d?id=35932601

Postimehe uudis: http://www.postimees.ee/?id=351146