EHS pidas vägeva hooaja lõpupeo

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) jõulupeol Türi Kultuurimajas tehti kokkuvõtteid lõppeva aasta sündmustest, arutati kõikvõimalikke koostööplaane ning õhtu lõppes meeleoluka tantsutralliga.

Hobusekasvatajad ja seltsi külalised kogunesid õhtutunnil kultuurimaja fuajees. Rõõmuga võis märgata, et kohal oli hobusekasvatajaid üle Eesti, Ida-Virumaalt Saarteni, Põhja-Eestist Pärnumaani.

Külalistena väisasid EHS aastalõpupidu teiste hulgas Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuht Käde Kalamees, märgata võis Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi juhti Raigo Kollomitki, loomulikult oli hobusekasvatajaid oma kohalolekuga austamas Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu president, emeriitprofessor Olev Saveli.

Õhtu juhatas sisse EHS president Hillar Kald, kes tundis avakõnes head meelt eelkõige selle üle, et peole kogunes arvestatav hulk hobusekasvatajaid: „Ega me ju eriti tihti niimoodi kõik koos ju kokku ei saa mujal, kui aasta lõpupeol. Kevadel toimuvad haruseltside koosolekud, suvel kohtume peamiselt kas võistlustel või jõudluskatsetel, nii ongi vaat’ et ainsaks ürituseks, kus me ühiselt koos oleme, just seltsi jõulupidu.“

Tervitussõnavõttudes rõhutati head koostööd EHS ja ESHKS vahel

Šampusepokaalid kõlistatud, liikusid peolised saali, kus üritus jätkus juba külaliste tervitustega. Sõnavõtuga esinenud Raigo Kollom esmalt tervitas seltsi ja selle liikmeid, lausudes, et tegelikult on mõlemal seltsil väga palju ühist. Ta leidis, et Eesti hobusekasvatajad ja tegelikult kõik kodumaised põllumehed on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikide põllumeestega ebavõrdses olukorras. Konkurentsivõimet pärsib toetuste ebavõrdne jaotus. Kollom rõõmustas samas, et seltsid on kokku leppinud plaane edaspidiseks koostööks. „Tuleval aastal korraldame noorhobuste tšempionaadi koostöös Eesti Ratsaspordi Liidu ja EHS-iga. Usun, et see annab Eesti sportlastele võimaluse saada kohalike hobusekasvatajate tööst parema ja mugavama ülevaate,“ ütles Kollom.

Raigo Kollom EHS-i tervitamas

ESHKS juht avaldas sõnavõtus võõrustajaile toetustki, tuues mitmete probleemsete küsimuste lahendamisel positiivseks näiteks nõukogude aegseid ENSV tippjuhte, kes ei kippunud vaatamata kohustusele keskvõimult saadud korraldusi pimesi täitma, vaid lähenesid neile korraldustele lähtudes tervest talupojamõistusest.

Olev Saveli oli oma tervituskõnes veidi intrigeerivamgi. Lisaks seltsi liikmete tervitamisele ning edu- ja õnnesoovidele tõi ta sõnavõtus võrdluseid antiikmütoloogiast. Saveli märkis muigamisi, et tuntud Vana-Kreeka eeposte „Ilias“ ja „Odüsseia“ tegevus ei toimunud mitte Antiik-Kreekas, vaid hoopis tänapäeval, Eestis. Ta nentis, et suundade valik aretustöös peaks lähtuma ikkagi aretusorganisatsiooni püstitatud sihtidest ja eesmärkidest.

Käde Kalamees märkis oma tervituskõnes head koostööd kahe seltsi vahel, lugedes üheks lõppeva aasta tähtsündmuseks eesti maaveise ja eesti hobuse päeva Kurgjal, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis: „Loodan, et selline koostöö jätkub tulevalgi aastal.“

Parimaid tunnustati, külalised said mütsid pähe

Tervituste lõppedes haarasid ohjad EHS president Hillar Kald, aretustöö juhataja Andres Kallaste, tegevdirektor Krista Sepp ja haruseltside juhid: Aare Lember – EHS eesti hobuse kasvatajate haruseltsist, Enn Rand eesti raskeveohobuse kasvatajate haruseltsist, Peep Puna trakeeni hobuste kasvatajate haruseltsist ning Aldo Vaan tori hobuse kasvatajate haruseltsist.

Hillar Kald avakõnet pidamas

Üheskoos hõigati välja selle aasta väljapaistvamad kasvatajad haruseltside kaupa. Eesti hobuse kasvatajatest tunnustati perekond Angela ja Madis Noor´t Manniva külast, Jõelähtme vallast. Tori hobusetõu tutvustajatest peeti parimaks rakendisportlast Kaspar Kald´i Lammiku külast, Pärna talust. Raskeveohobuse haruselts pidas tublimaks aasta parima noore täku kasvatajat Jüri Pertelit Pajualuse külast, mis jääb Ida-Virumaale, Jõhvi valda.

Aasta teo eest tunnustati Maila Kukk´e eesti maaveise ja eesti hobuse päeva korraldamise eest Kurgjal, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis. Sama teo eest tänati ka Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi tegevjuhti Käde Kalameest.

Krista Sepp Maila Kukke tänamas

Kingitused said külalisedki, seekord tänati neid rahvusmustris mütsidega. Enn Rand paneb mütsi pähe Olev Savelile.

Õhtu jätkus esinejate etteastega, imetlust ja heatahtlikku soosingut pälvisid esinejad Türi Kultuurimajas tegutsevast tantsuansamblist „Ehavalgus“. Esinejad, auväärses eas memmed-taadid hurmasid pidulisi oma elurõõmu ja ühistegevuse tahtmisega, mis varjutas kindlasti nii mõnegi eksliku poogna tantsupõrandal.

Tantsugrupp Ehavalgus

Tugeva aplausi sai kultuurimaja naisansambelgi, kelle repertuaari mahtus lisaks jõululauludele pisut paganlik etteaste šamaanitrummi saatel. Jõulupidu jätkus ja lõppes tantsupõrandal, head tuju ning õnnesoove tulevaks aastaks jagus kõigile.