ERL järgusüsteem eeldab initsiatiivi sportlastelt endilt

2011. aastal sai alguse ERL uus järkude süsteem. Selle eesmärgiks on luua astmeline struktuur, mille põhjal saaksime ära märkida ja klassifitseerida meie sportlaste saavutusi. Loodetavasti suurendab see meie noorte seas huvi võistlusspordi vastu ning motiveerib nende sportlikku arengut.

Esimene verstapost sellel teekonnal on III järk, mida saab täita 90cm parkuuri, A-klassi koolisõiduskeemi või kolmevõistluse 90cm tasemel, vastavate normatiivsete tulemuste saavutamisega. Täpsem info ERL järgusüsteemi kohta http://www.ratsaliit.ee/est/g186/

Tuletame kõikidele sportlastele meelde, et järgumärgi kätte saamiseks peab sportlane ise initsiatiivi ilmutama ning oma normatiividele vastavad tulemused ise veebipõhise avaldusega Ratsaliitu saatma: http://www.eformular.com/minaa/jargud.html

Ära tuleb märkida vastava taseme kvalifikatsioontulemus ning võistluse nimi ja aeg, kus ja millal normatiiv täideti. III kuni I järgu tulemusi arvestatakse tagasiulatuvalt alates aastast 2009 (k.a.). Meistrijärgu normide täitmise suhtes tagasiulatuvuse piirangut ei ole.

Treenerid peaksid julgustama oma õpilasi järgunorme täitma ja neid ERL-s kinnitama, kuna õpilaste järgunormide täitmine saab olema treenerite taasatesteerimise juures oluliseks teguriks. Lisaks sportlaste motiveerimisele on järgusüsteem ka heaks vahendiks treeneritöö tulemuslikkuse hindamisel.

ERL poolt kinnitatud järgusportlaste ja nende treenerite nimed avaldatakse ERL kodulehel: Roheline kaart ja järgusüsteem > RK ja Järkude nimekiri. Nimekirja täiendatakse iga kuu.

Eesti Ratsaspordi Liit