ERL käivitas võistluste registreerimise Ratsanet.ee-s

Alates käesolevast nädalast on Ratsaliidu inforegister Ratsanet.ee läbimas testperioodi, mille jooksul saab valitud võistlustele teha online-registreeringuid. Lähiajal viiakse kogu ratsaliidu võistlustele registreerimine ja võistluste masterlistide administreerimine üle Ratsanet’i, kust leiab lisaks uue multifunktisonaalse kalenderplaani ning detailseid andmeid nii hobuste kui ratsanike tulemuste kohta.

Kui siiani sai Ratsanet.ee vahendusel peamiselt infopäringuid teha, erinevaid taotlusi täita ja esitada ning keskkonda litsentside tasumiseks kasutada, siis nüüdsest saab portaali kaudu teha ka valitud võistlustele online-registreeringuid. Tegemist on uue funkstionaalsuse testperioodiga, mille jooksul katsetatakse paari valitud võistluse näitel süsteemi toimivust ja võimalikke veakohti. Testperioodi lõpul käivitub registreerumine ERL kalenderplaani võistlustele vaid Ratsaneti kaudu.

Hetkel on võimalik veebi kaudu registreeruda järgmistele ratsaliidu kalenderplaani kuuluvatele võistlustele: Ruila Talv, Tallinna RSK harrastajate karikasarja II etapp, ERL Talvise Ponikarika IV etapp ning Tondi Koolisõit. Eesti Ratsaspordi Liit palub kõigil eelpool nimetatud võistlustele registreerujatel teha seda läbi ratsanet.ee keskkonna.

Ratsanet.ee kaudu võistlustele registreerimise tingimused on järgmised:

– registreerida saavad vaid keskkonda sisse logitud kasutajad, (kuid sisse logitud kasutaja saab lisaks endale üles anda ka teisi võistlejaid, kes on Ratsaneti süsteemi sisestatud);

– registreerimine on avatud kuni kalendriplaanis märgitud tähtajani;

– registreeringut on võimalik muuta, parandada, kustutada – seda kõike kalendriplaanis märgitud registreerumise lõpptähtajani. (Registreerumistähtaja lõppemisel on ratsanikel võimalik muudatusi ja täiendusi teha vaid mõjuval põhjusel otse sekretärile.)

Sekretäride töö muutub Ratsaneti abil oluliselt mugavamaks

Võistluste sekretäride jaoks on Ratsanet’i loodud täiendav funktsionaalsus. Näiteks võistluse masterlist tekib automaatselt ning seda on võimalik Ratsanetis jooksvalt jälgida. Sekretärid saavad ka detailselt vaadata, kes ja millal registreeris/muutis oma registreeringut, ning kontrollida sportlaste kontaktandmeid. Nimetatud funktsioonid töötavad kõikide võistlusalade puhul, v.a. rakendisport, kuid ka sellele alale laieneb lahendus juba lähikuudel.

Masterlisti on võimalik endale arvutisse salvestada exceli tabeli kujul ning siis juba selle põhjal moodustada stardijärjekordi, mida saab failidena hiljem üles laadida ka Ratsanet’i. Failidena on võimalik lisada ka ajakava ja muid dokumente (nt. skeemid, parkuurid, kohalesõidujuhised, jm täiendav info).

Juba atesteeritud sekretäre koolitatakse Ratsanet’i kasutama jooksvalt, uute sekretäride jaoks on tulevikus plaanis korraldada vastav koolitus.

Tähelepanu!

Registreeritud võistlejale ei saada sekretär enam kinnitust ülesandmise kohta, kuid võistlejal on seda endal võimalik Ratsanetis vastava võistluse masterlistist jälgida.

Masterlisti (ja seetõttu ka stardijärjekordadesse ja tulemustesse) tekivad hobuse ja sportlase detailsed andmed automaatselt. See tähendab, et kui näiteks hobusel on vale omanik või näiteks sportlasel vale klubi või see hoopiski puudub, siis need muudatused tuleb vastavatesse kohtadesse sportlasel, klubil või hobuse omanikul ise sisse viia.

Kui sportlane on juba mõne ERL liikmesklubi liige, aga vastav info Ratsanet’is puudub, siis saab sportlane ise oma klubilisest kuuluvusest Ratsanet’is teatada või paluda oma klubil lisada teda oma liikmeks. Kui klubi on vale, siis tuleb esitada ERL-le klubivahetusavaldus, täpsem info http://www.ratsaliit.ee/est/g188/

Kui hobuse andmetes on toimunud muutusi (ruunamine, omanikuvahetus), siis palume sellest ERL-i teavitada. Omanikuvahetuseks tuleb esitada ostu-müügileping või vastav (digi)allkirjastatud avaldus http://www.ratsaliit.ee/est/g156s4582

Ponide turjakõrgused peavad olema Ratsanet’i märgitud. Täpsem info ja vastav avaldus http://www.ratsaliit.ee/est/g156/

Uus ja detailsem kalenderplaan

Eesti Ratsaspordi Liidu võistluste kalenderplaan on samuti nüüdsest kolinud Ratsanet’i. Kalendrisse on sisestatud ka möödunud võistluste detailseid tulemusi, mis on ülevaatlikult nähtavad ka hobuse ja sportlase profiililehtedel. Takistussõiduhobuste profiililehtedele on juba sisse viidud ka varasemalt Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasi sisestatud võistlustulemuste info.

Juhul, kui Ratsanet.ee-d kasutades tekib mõningaid küsimusi või probleeme, palun ratsaliit mured edastada e-mailile ave@ratsaliit.ee.

Ratsanet.ee-d on arendatud koostööd PRIAga.