ERLi olulisemad muudatused 2016. hooajal

Aasta viimasel koosolekul detsembri alguses võttis ratsaliidu juhatus vastu järgmised muudatused 2016. hooajaks:

Koolisõit – uuendatud määrustiku suurimaks muudatuseks on uus karistussüsteem skeemi sooritusel tehtud vigade eest http://www.ratsaliit.ee/pa_file/ks-maarustik_erl/

Takistussõit – U25 klassi sisse viimine rahvuslikel tiitlivõistlusel ja takistussõidu edetabelis noorte klassi asemel, seoses sellega on täiendatud ERL Üldmäärustiku punkti 113 (http://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-uldmaarustik/) ja muudetud edetabeli pidamise korda, kus lisaks U25 klassile on uuendatud punktitabeleid ning 5 cm täpsusega parkuuride kõrgusi ei ümardata enam ülespoole http://www.ratsaliit.ee/pa_file/takistussoidu-edetabeli-pidamise-kord-2016/

Nii takistus- kui koolisõidus on ERL poolt kehtestatud kvalifikatsiooninormid rahvuslikel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemiseks

o KS – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-kvalifikatsioonid-koolisoidus-tiitlivoistlustel-osalemiseks/

o TS – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-kvalifikatsioonid-takistussoidus-tiitlivoistlustel-osalemiseks/

Kolmevõistluses on uued võistlusklasside nimetused

o Raskusastmed – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/kolmevoistluse-raskusastmed/

o Edetabel – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/kolmevoistluse-edetabeli-pidamise-kord-2016/

Rakendispordis on parandatud ja täpsustatud raskusastmeid, skeemide nimetusi, võistlustel osalemise tingimusi kutsari vanusest lähtudes ning edetabelis punktitabelit ja võistluste koefitsiente.

o Raskusastmed – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/rakendispordi-raskusastmed/

o Edetabel – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/rakendispordi-edetabeli-pidamise-kord-2016/

Kestvusratsutamises on põhilised muudatused seotud sellel alal nõutud kvalifikatsioonidega, lisaks on tehtud paar täpsustust edetabeli pidamise korras, kehtestatud uued EMV stardimaksude piirmäärad ning määratletud rahvuslikule kestvusratsutamise veterinaaridele ja assistentidele esitatavad nõudmised.

o Määrustik – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/kr-maarustiku-lisa-fei-erl-erisused/

o Edetabel – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/kestvusratsutamise-edetabeli-pidamise-kord-2016/

o EMV stardimaksud – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/erl-um-lisa-3-tiitlivoistluste-stardimaksud/

o Veterinaarid – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/kestvusratsutamise-veterinaaride-nimekiri/

o Komitee – http://www.ratsaliit.ee/alad/kr/manager/

Kinnitatud on Eesti Meistrivõistluste raskusastmed 2016. aastaks kõigil aladel, kusjuures takistussõidus toimuvad need noorte asemel U25 klassile, koolisõidus on poniratsanike, juuniorite ja noorte raskusastmeid tõstetud ning seenioridele on täpsemalt välja töötamisel kombineeritud MV arvestus kahe erineva raskusastme skeemidest. Korrigeeritud on ka rakendispordi raskusastet.

2016.a. toimuvad ka taas Sisemeistrivõistlused takistus- ja koolisõidus.

o Raskusastmed – http://www.ratsaliit.ee/vali-teema/sportlane/emv-raskusastmed/

Harrastusspordis on alates 2016 kestvusratsutamises harrastussportlastele oma edetabel ning selgunud on ka harrastusspordi MV raskusastmed ja kvalifikatsiooninormid MV-l osalemiseks.

o Edetabel – http://www.ratsaliit.ee/pa_file/harrastusspordi-edetabelite-pidamise-kord-2016/

o MV – http://www.ratsaliit.ee/alad/hs/hs-mv-raskus/

o Vastavalt harrastajate aktiiviga kohtumistel räägitule alustame 2016.a. ettevalmistusi, et alates 2017.a. viia harrastajate kõrval sisse ka amatööride võistlusklass.

Riiklike noortespordi toetusrahade jaotuskava punktiarvestusse on sisse viidud täiendavad tingimused takistussõidu osas rahvusvahelistel FEI võistlustel – vastavalt vanuseklassile on kehtestatud miinimum kõrgused arvesse minevatele parkuuridele. http://www.ratsaliit.ee/pa_file/noortespordi-toetusrahade-jaotuskava/

Täpsustatud on „Eesti koondise formeerimise põhimõtted“ sõnastust koondise kandidaatide ja võistkonna liikmete osas http://www.ratsaliit.ee/pa_file/eesti-koondise-formeerimise-pohimotted/

Eesti Ratsaspordi Liit