ESHKS tähistas 20. aastapäeva ja valis uue juhatuse

6. juuni hommikul kogunes Kallaste talus ca 50 ESHKS liiget ja külalist, et tähistada aretusühingu 20. aastapäeva ja valida järgmiseks kolmeks aastaks uus juhatus.
Koosviibise avas õnnitlussõnadega maaeluminister Arvo Aller, kes muuhulgas kõneles sellest milliste meetmetega ministeeriumis plaanitakse sporthobusekasvatajaid toetada.

Maaeluminister kõnet pidamas

Tänupildid anti üle ka kunagisele põllumajandusministrile Ivari Padarile, kes omal ajal seltsi asutamisele suureks toeks oli.

Ivari Padar koos tänupiltidega millest ühe lubas ta edasi toimetada Helir – Valdor Seederile

Tema, kutsutud külalised VTA – st ning ka mitmed asutajaliikmed said tänutäheks ESHKS meened.
Traditsioonilised tänupildid ulatati ka Aasta Tegijatele 2019 kelleks olid:
Seeder Agri OÜ – edukaim kasvataja, noorhobuste hea ettevalmistus
Urmas Raag ja Luunja Stud – TIHS noorhobuste sõidu võit
Perila tallide meeskond – NHT 2019 hea korralduse eest
Pärnu Classic – noorhobuste klasside hea korraldamise eest
Eesti Ratsaspordi Liit – hea koostöö eest​
Liivaku Tallid – Donna Anna kasvataja
Dina Ellermann – Donna Anna ettevalmistaja Euroopa meistrivõistlusteks

Eraldi tõsteti esile 20. aasta jooksul aretatud hobuste tulemuste poolest parim kasvataja – Peeter Raid

Raigo Kollomi tänusõnad parimale kasvatajale 2000 – 2020 – Peeter Raidile, fotot esitleb Andres Tõnissoo- koosoleku juhaja.

Südamlikumad tänusõnad ja tugevaim aplaus läksid kogu päeva vältel otse loomulikult Raigo Kollomile, kes on andnud suurima panuse seltsi edukaks arenguks – nimetagem seda lausa tema elutööks. ESHKS kinkis Raigo Kollomile tänutäheks Tiiu Rebase maalitud teose Raigo lemmikhobusest Hamburgist.

Auhinna maali annab Raigo Kollomile üle maaeluminister

Autasustamistele järgnesid aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine ning uue juhatuse valimine.
Järgnevaks kolmeks aastaks valiti juhatusse
Joel Jürisson, Andres Tõnissoo, Peeter Viiard, Marti Hääl, Sven Shois, Kristjan Hein, Liis Ira, Astra Nilk ja Kaia Lass

Esmaspäeva 08.06 õhtul toimunud juhatuse koosolekul otsustas uus juhatus valida juhatuse esimeheks enim hääli saanud Joel Jürissoni. Tegevteenistuses jätkavad Astra Nilk (tõuraamatupidajana), Liis Ira (tegevjuhina) ning Raigo Kollom (juhatuse ning tegevjuhi nõunikuna).

GALERII

ESHKS 20 FILM