Euroopa ratsaliit pidas Poolas töökoosolekut

6.-7. juunil toimus Poola pealinnas Varssavis Euroopa Ratsaspordi Liidu peasektetäride foorum, mille pealkiri oli "Best practice – One or Many", sisuliselt arutati aga erinevate ratsaliitude organisatsioonide ülesehituse võimalusi ning jagati kogemusi.

Foorumi esimesel päeval tegid oma ettekanded kaks suurt ratsaspordiriiki, Saksamaa ja Suurbritannia. Saksamaa RL peasekretär tõi näite organisatsiooni tüübist, kus peaaegu kogu hobumajandus on ühe katuse all. Saksamaal esindab või juhib ratsaliit muuhulgas ka aretustegevust, ratsutamist Olümpial, kirjastustegevust, erinevaid atesteerimise süsteeme jpm.

Lugejal on vahest huvitav teada fakti, et Saksamaal on 1,7 milj. hobustega tegelejat, 3-4 hobust loovad ühe töökoha, kogu sektori aastakäive on ca 5 miljardit EUR, klubides on 737 000 liiget (s.h. 95 000 litsentsiga sportlast), 1400 atesteeritud ratsutamise kohta ning ratsutamine on riigis 8-s spordiala. Kui küsida, miks siis selline organisatsiooni ülesehitus, oli vastus kiire – hobusekasvatajatele oli vaja tekitada turg. Arvestades, et viimasel OM-l Hong-Kongis kuulus 30% hobustes Saksamaa tõuraamatutesse, pole nende tehtud otsused olnud valed ja meilgi tasuks sellest õppida.

Teise ettekande tegi Briti RL esindaja Janice Shardlow, kes rääkis Suurbritannia kogemusest. Antud juhul ühendab Briti RL erinevate võistlusalade organisatsioone (British Jumping, British Dressage jne.), kokku 7 võistlusala ning lisaks mõned heategevusfondid. Seega on Briti ratsaliit katusorganisatsiooniks sisulist tööd tegevatele võistlusaladele ning esindab nende huve FEI-s ja ROK-s. Ettekandja rõhutas siinjuures tasakaalu tähtsust nii juhatuse suhetes liikmetega kui tegevjuhtide ja vabatahtlike töötajate vahel.

Eesti Ratsaspordi Liitu esindas kohtumisel peasekretär Siim Nõmmoja, kes tegi ürituse II päeval ettekande väikeste ratsariikide arendustegevusest (Development in Small Federations), tuginedes meie kogemustele ja näidetele. Ettekanne leidis väga elavat vastukaja ning arutelu foorumil osalejate poolt.

Eesti Ratsaspordi Liit