FEI avaldas esialgsed määrustike muudatused

Mõned pakilised küsimused peavad veel ootama. ©FEI/Leanjo de Koster

FEI tegi hiljuti teatavaks plaanitavad määrustike muudatused. Nüüd on alaliitudel ja teistel organisatsioonidel kaheksa nädalat (21. augustini) aega, et avaldada arvamust ja anda FEI-le väärtuslikku sisendit. Muudatused tulevad hääletusele novembris toimuval FEI iga-aastasel üldkogul. Ainsana vaadatakse täielikult läbi antidopingu ja kontrollitud ravimite eeskirjad. Ratsavarustust puudutavad küsimused tulevad arutlusele uuel aastal. Kõikide dokumentidega on võimalik tutvuda FEI kodulehel SIIN.

Üldmäärustiku muudatused

Euroopa Ratsaspordi Liit (European Equestrian Federation, EEF) ja Saksamaa Ratsaspordi Liit on teinud ettepaneku täpsustada hobuste väärkohtlemisega seonduvat. Ettepaneku kohaselt täiendataks loetelu sellest, mida peetakse hobuse väärkohtlemiseks. FEI ei toetanud ettepaneku sõnastust, ent toetas esitatud ideed, tehes omapoolse muudatusettepaneku.

FEI poolt väljapakutud sõnastuse kohaselt tuleks hobuse väärkohtlemise tunnistajal anda sellest viivimatult teada. Kui intsident juhtub võistluste ajal, siis tuleks esitada protest (FEI üldmäärustiku artikkel 161) võistluste ametnikule. Kui hobuse väärkohtlemine toimub muul ajal ja kohas, siis tuleb saata teave FEI-le e-maili teel, misjärel teeb FEI otsuse, kas algatada juurdlus või mitte.

Nii EEFi ja Saksamaa Ratsaspordi Liidu kui ka FEI ettepaneku taga on hobumaailma kogukonda šokeerinud videod ja pildid mitmetest väärkohtlemise juhtumitest, mis on leidnud aset võistluste välisel ajal.

Saksamaa Ratsaspordi Liidult tuli ettepanek keelata hobuse kõrvakarvade pügamine. Ettepanekus viidatakse asjaolule, et hobuse jaoks on karvad olulised, takistades näiteks putukate sattumise eest kõrva. FEI võttis selle vastu, väikese muudatusega.

Suuremad karistused rikkumiste eest

Sanktsioonide alla soovib FEI lisada punkti, mis võimaldaks FEI-l tühistada edetabeli punktid ja kaotada/taastada võistlustelt kogutud edetabelipunktid juhul, kui need on saadud petturlikul teel, mis on mõjutanud võistluste tulemusi. Lisaks on kavas laiendada süütegude nimekirja, et tabada kõik reeglite vastu patustajad. FEI uuendas sanktsioonide tabelit ja suurendas karistusi hobuste väärkohtlemise eest.

Ehkki kehtiv määrustik näeb ette karistuse ebasportliku või ebasobiva käitumise eest, on FEI pidanud vajalikuks selle põhjalikumat sisustamist. Esitatud sõnastuse ettepanekus on toodud näilik ja avatud loetelu, mis annab aimu, millist käitumist peetakse ebasobivaks. Selleks on karjumine, solvamine või sobimatu keelekasutuse kasutamine, aga ka füüsiline vägivald, hirmutamine või ahistamine või ähvarduste esitamist ja vaenulik käitumine. Niisamuti võistluste ametniku korralduste täitmata jätmine või teiste inimeste ebasobivale käitumisele õhutamine.

FEI soovib võtta kasutusele keelatud aine testimise hobuse jõhvikarvadest, kuna pikendab keelatud ainete kasutamise tuvastamise perioodi. Kirjeldatud meetod on edukalt kasutusel galopisektoris.

Ratsavarustuse reeglistik peab uuenduskuuri veel ootama

Ratsaliitude ettepanekutest jäi kõlama soov rääkida kaasa ratsavarustust puudutavates küsimustes. Tehti taas ettepanek muuta koolisõidus kangsuulised vabatahtlikuks, kui ka reguleerida täpsemalt suuliste ja valjaste kasutamist. FEI lükkas ratsavarustust puudutavad ettepanekud tagasi, viidates sellele, et neid puudutavad arutelud on planeeritud järgmisele aastale.

FEI lükkas tagasi ka ettepaneku tuua koolisõidus tagasi üldhinded üldmujele. FEI osundas asjaolule, et harjutuste eest antavad hinded arvestavad juba harmoonia ja üldmuljega, mistõttu puudub vajadus eraldiseisvate hinnete järele.

Niisamuti lükati tagasi ka groomidelt tulnud ettepaneku, mille kohaselt ei tohiks võistlused alata varem kui pool kaheksa hommikul ja võistlused peaksid olema läbi hiljemalt poole kaheteistkümneks õhtul. Võistlustel, mis toimuvad hilistel õhtutundidel ja algavad uuesti varajastel hommikutundidel, omavad negatiivset mõju groomidele, kelle tööpäev lõpeb keskmiselt 1.5 h pärast viimase võistlusklassi lõppu. Lisaks on oluline, et ka hobustele jääks piisav aeg puhkamiseks ja taastumiseks. Groomidelt tulnud ettepaneku kohaselt peaks hobusel, kes võistleb kahel järjestikusel päeval, olema startide vahel vähemalt 10 tundi puhkeaega. See tähendaks, et hobune, kes võistles laupäeval kell 11:30 õhtul ei saa asuda pühapäeva hommikul kell 8:30 starti.

FEI ei lükanud ettepanekut lõplikult tagasi, kuid viitas, et selle juurde tullakse tagasi alles 2026. aastal. Seda vaatamata asjaolule, et antud küsimust on tõstatatud nii ratsanike kui groomide poolt varemgi.