FEI juhatus eraldas miljon Šveitsi franki hobuste heaolu tegevuskava elluviimiseks

FEI president Ingmar De Vos

FEI juhatus kiitis ühehäälselt heaks hobuste heaolu tegevuskava ja asutas selle käivitamiseks miljoni Šveitsi frangi (u 1 030 000 EUR) suuruse hobuste heaolu fondi. Otsus võeti vastu juhatuse koosolekul FEI peakorteris Lausanne’is (SUI), mis toimus 4. ja 5. juunil.

Tegevuskava põhineb hobuste eetika ja heaolu komisjoni (EEWC) lõpparuandes (A Good Life For Horses- A vision for the future involvement of horses in sport) esitatud soovitustel ja hõlmab kuut prioriteetset valdkonda:

  • Treening, ratsutamine ja ratsavarustus;
  • Füüsilise ja emotsionaalse stressi märkamine;
  • Vastutus, jõustamine ja teadmised;
  • Ülejäänud 23 tundi;
  • Sporthobune kui number/objekt;
  • Hobuse terviseprobleemide varjamine.

Fookusvaldkonnad jaotati tegevuspunktideks ning sisestati maatriksisse, sidudes iga punkti EEWC soovitustega, määrates vastutavad isikud või rühmad, rahastuse ja tähtajad. Lisaks lisati tegevuskavasse muid tegevusi, mis ei ole seotud kuue fookusvaldkonnaga, kuid käsitlevad EEWC soovitusi, sealhulgas loomade heaolu viie valdkonna (five domains) lähenemisviisi õpetamist, kommunikatsioonistrateegiat ja aruandlusmehhanisme.

“See on tähtis päev hobuste heaolule ja FEI-le,” ütles FEI president Ingmar De Vos. “Juhatus võttis vastutuse ja pühendas aega, et arutada üksikasjalikku tegevuskava suure huviga. Välja on toodud olulised tegevused, mis toovad kasu hobuste heaolule ja avaldavad tugevat mõju spordile tervikuna. Tahan kasutada võimalust, et tänada meie rahvuslikke alaliite, sidusrühmi ja ratsaspordikogukonna liikmeid nende tagasiside eest pühendatud spordifoorumi sessiooni ajal ja pärast seda, mis on oluliselt aidanud FEI-l koostada käegakatsutavat tegevuskava.”

Tegevuskava avaldatakse peagi. Eesmärk on esitada esialgsed hobuste heaolu kaitsvad reeglimuudatused juba sügisel toimuval FEI üldkogul. Kava, mis hõlmab teadusuuringute projekte ja pakub pikemat perspektiivi, jätkub ka järgnevatel aastatel.

Ülejäänud olulised otsused, mille juhatus koosolekul heaks kiitus, on saadaval FEI kodulehel.