FEI koostas uue Kolmevõistluse Riskikäsitluse Programmi ja Tegevusplaani

Programmi ja Tegevusplaani eesmärgiks on oluliselt tulevikus vähendada kolmevõistluses ette tulevaid õnnetusi. Tegevusplaan põhineb kuue aasta pikkusel statistilisel uuringul kolmevõistluse kohta ning seda hakatakse kasutama selle spordiala riskifaktorite tõhusamaks määramiseks, selgitamaks välja kukkumiste algpõhjuseid.

FEI Kolmevõistluse Komitee on seadnud eesmärgiks vähendada lähima kolme aasta jooksul kukkumisi 10% (ja 20% 4 tärni võistlustel). Alates 2004. aastast kogutud statistika põhjal on hoolimata ala populaarsuse ja võistluste arvu tohutust kasvust kukkumiste arv vähenenud. See on samas esimene kord üldse, mil kolmevõistlust on statistiliselt jälgitud ülemaailmselt. Kui varemalt loeti lihtsalt üle kukkumiste arv, siis nüüd lähenetakse õnnetustele komplekssemalt, arvestades ka peaaegu kukkumisi ja potentsiaalselt õnnetusega võinud lõppeda olukordi.

Tegevusplaan sisaldab muuhulgas:

  • Õnnetuste statistikat, kus on ära toodud kõik arstlikud ja veterinaarsed andmed
  • Kohustuslikku Rahvusliku Turvaametniku määramist kõigile riikidele, kes korraldavad rahvusvahelisi kolmevõistluse üritusi. Turvaametniku ülesandeks on FEI jaoks õnnetuste statistika jm informatsiooni korjamine ja tagamine.
  • FEI nõudeid ja soovitusi kolmevõistlusraja ülesehituseks, et vähendada riske.
  • Süvenenud rõhuasetust kolmevõistlusega seotud isikute harimisel ning ohtliku ratsutamise defineerimisel ja sellest kõnelemisel.

FEI visioon kolmevõistlusest

Kolmevõistlus koosneb põnevast ja väljakutseterohkest kõikehaaravast ratsutamisoskuse ja hobusetundmise testist vastuvõetaval riskitasemel. Tuleb teha kõik võimalik, kindlustamaks, et igal raskustasemel võistleksid vastutustundlikud ratsanikud vastavalt treenitud hobustega, seadmata end ohtu rohkem kui antud spordiala loomus nõuab.