FEI Peaassamblee 2009 Kopenhaagenis

Igal aastal kogunevad kogu maailma ratsaspordi liitude esindajad mõneks päevaks, et arutada ratsaspordi jaoks olulisi teemasid. Käesoleva aasta suurkoosolek toimus 15-20. novembrini Taani pealinnas ja oli selles mõttes ajalooline, et Taani oli 1921.a. ka üks FEI asutajaliikmetest.

Olles viibinud taolistel koosolekutel alates 2001.a., tuleb tõdeda, et tegu oli ühe rahutuma ja emotsionaalseima koosolekuga minu praktikas. 2005.a. valitud, 13-s FEI president, Jordaania printsess Haya Bint Al Hussein, on aktiivselt asunud organisatsiooni muutma ja see toob alati kaasa pingeid.

Kohe peaassamblee alguses selgus, et kohale tulnud liikmed pole nõus muutma FEI struktuuri ja põhikirja. Enamus kohalolijaid mõistsid muutuste vajadust ja põhimõtteliselt polnud vajadust vastu olla, kuid selgus, et ettepandud muudatused saadeti laiali viimasel hetkel ning olid läbi arutamata isegi FEI bürooga (meie mõistes juhatuse liikmetega). Hääletusele pandud projekt kukkus läbi ja seda võeti kui umbusalduse avaldust presidendile ja peasekretärile. Samas toimusid läbirääkimised uue FEI struktuuri – Euroopa Ratsaspordi Foorumi, loomiseks, mis antud olukorras loob veelgi suurema vastandumise võimaluse.

Erilist furoori tekitas peaassamblee käigus tekkinud dokument, milles büroo palub Euroopa liitude grupil (regionaalne grupp II kuhu ka Eesti kuulub), kaaluda grupi juhatuse esimehe, Dr. Hanfried Haring’i (GER) tagandamist. Põhjuseks toodi Hong-Kongi OM-l toimunud dopingujuhtum Saksa sportlase Marco Kutscheri hobuse Cornet Obolensky’ga. Kuigi Dr.Haring polnud juhtumi ajal isegi tallialas, leiti, et ta on vastutav, kuna polnud õigeaegselt edastanud infot toimunu kohta. Samas on tänaseks antud juhtumi osas läbi viidud kaks juurdlust, Saksa RL ja FEI komisjoni poolt. Mõlemad on jõudnud järeldusele, et otsest süüdlast pole võimalik tuvastada. Antud olukorras toetas euroopa grupp aastakoosolekul tugevalt oma juhti. Taaskord, ei suurendanud selline asjade seis usaldust aastakoosolekule kogunenud ratsaliitude ja FEI juhtkonna vahel.

Eelnevale jätkuks oli üheks põhiteemaks puhta spordi ja dopinguga seotud teemad. FEI on välja töötanud hulga dokumente ja regulatsioone, et välistada paremini dopingu kasutamist võistlustel. Kõige aktiivsemaks dopinguvastaseks osutus, üks OM-il patustanu, Saksa RL. Lähemas tulevikus muutuvad karmimaks võistluste korraldamise nõuded (korrapidajate kohustused, nõuded suletud tallialale, veterinaaride määramine), samuti sellega seotud sportlase ja hobuse vastutava isiku (Person Resbonsible) regulatsioonid. Suurimaks probleemiks oli kaks nimekirja hobuste ravimiseks keelatud ainetest. Nendest esimene oli selge ja eelnevalt paljude maade veterinaaride poolt läbi vaadatud. Teine nimekiri, mis tekkis samuti vahetult enne üldkoosolekut, lubas teatud ainete madala kontsentratsiooni korral teatud aineid kasutada. Üldine seisukoht oli üheselt esimese nimekirja poolt ja nulltolerants igasuguste erandite osas. Nagu ütles avalikult Iirimaa esindaja, tundub see „veidi raseda või peaaegu süütu“ jutuna. Kahjuks, kui küsimus läks hääletusele, sai häälteenamuse teine nimekiri, mis tekitab suure riski nii ratsaspordi põhiväärtustele kui suhtekorralduslikult avalikkusega suhtlemisel.

Meid puudutava küsimusena arutati ka 2012 Londoni OM-i kvalifikatsioonisüsteemi muutmist takistussõidus, kuid need muutused jõustuvad peale ROK-i poolset heakskiitmist.

Kokku oli FEI aastakoosoleku päevakorras 42 päevakorrapunkti, mille osas kohaletulnud delegaadid seisukoha võtsid. FEI, kui ratsaspordi katusorganisatsioon, võitleb teiste spordialadega meedia tähelepanu, OM-l osalemise õiguse, pealtvaatajate arvu suurenemise ja ala kandepinna ning populaarsuse kasvu eest. Seega kõik eelnev annab üpris äreva tausta meie spordiala tuleviku suhtes.

Lõpetuseks tahaks tuletada meelde inglise loodusuurija Charles Darwini mõtet, mis sobib minu arvates hästi meie kiiresti muutuvasse maailma ja võiks olla motoks nii FEI kui ka Eesti ratsaliidu tegevuses – ellu ei jää mitte suuremad, ellu ei jää mitte tugevaimad, vaid ellu jäävad need, kes on kohanemisvõimelised!

Tervitades,
Siim Nõmmoja
ratsaliidu peasekretär