FEI Peaassambleel arutati olümpiaformaatide uuendamist

FEI Peaassamblee delegaadid arutelul; foto FEI/Richard Juilliart

Tänavune FEI Peaassamblee peeti 12.-14. Novembrini Puerto Ricos San Juanis, kus osales 100 rahvuslikku alaliitu 134-st, neist 25 olid esindatud volikirjadega.

FEI perre lisandus kaks uut riiki

Peaassamblee delegaatidele anti ülevaated Rio Olümpiamängude, samuti 2018.a. Kanadas Bromontis toimuvate Maailmamängude korraldusprotseduuridest. Peaassambleel võeti vastu kaks uut liikmesriiki, milleks on Angoola ning Bosnia ja Hertsogevina. Traditsiooniliselt arutati määrustike uuenduste teemadel ning kinnitati tuleva aasta kõikide alade uued määrustikud, mis teatud osas on juba FEI koduleheküljel avaldatud, teatud osas avaldatakse peatselt. Rohkem infot arutelu all olnud temade kohta leiate aadressilt http://fei.org/sites/default/files/GA15%20-%20wrap%20up%20report-13nov2015_Final.pdf

Tiitlivõistlusteb formaadid on muutuste tuules
Olulise osa Peaassamblee diskussioonidest hõlmas 2020.a. Tokio Olümpiamängude formaatide arutelu. FEI Presidendi Ingmar de Vosi sõnul on muudatused vajalikud seoses vajadusega püsida tänapäeva kiiresti muutuval spordimaastikul pildis ning kasvatada oma ala tuntust. Nagu on öelnud Rahvusvahelise Olümpiakomitee  President Thomas Bach, oleme olukorras kus sa kas muutud, või sind muudetakse. Konkurents alade vahel on ülisuur ning enda nähtavaks, arusaadavaks ja populaarseks tegemine on ellu jäämise küsimus ning seda mitte vaid globaalsel, vaid ka Eesti tasandil.
FEI juhtkonna seisukohalt tuleb edaspidi olümpiamängudel liikuda spordipõhiselt formaadilt üritusepõhisele formaadile, muutmaks ratsaspordivõistlus publikule atraktiivsemaks. Oluliseks peetakse Olümpiamängude ratsaprogrammis osalevate rahvuste arvu, mille ühe võimalusena pakutakse välja võistkonnaliikmete arvu kahandamise neljalt kolmele ning läbi selle osalevate võistkondade arvu suurendamist. Samuti soovitakse kaotada niinimetatud halvima tulemuse ära langemine ehk tulevikus läheksid võistkonnavõistluses arvesse iga liikme tulemused.

 

 

Arutelu juhid vasakult: FEI President Ingmar de Vos, alakomiteede juhid John Madeen (Takistussõit), Frank Kempermann (koolisõit) ja Giuseppe Della Chiesa (kolmevõistlus); foto FEI/Richard Juilliart

 

2020.a. olümpiamängudele soovitakse lubada koolisõidus 15 võistkonda ja 15 individiuaalvõistlejat, kusjuures individiuaalsesse finaali lubada 18 sportlast. Takistussõidus soovitakse võistkondade arv suurendada 20-le, millele lisanduks 15 individiuaalset kohta. Takistussõidus peaks nägemuse kohaselt lõppema ümberhüpetega nii individiuaal- kui võistkonnavõistlus, kusjuures viimase ümberhüpetel osaleksid kõik kolm liiget, kelle parim tulemus läheb arvesse. Alternatiivina pakuti võimalust kasutada võistkondlike medalistide selgitamisel populaarseks osutunud Furusiyya FEI Nations Cup formaat, kus pärast kvalifikatsioonivooru alustavad parimad koondised lõppheitlust nullist.

 

Kolmevõistluses soovitakse jääda klassikalise formaadi juurde, kus avapäeval koolisõit, seejärel kross ning viimase alana takistussõit. Küll plaanitakse lühendada koolisõidu skeemi, et kõikm sportlased suudaksid oma testi sooritada ühe päeva jooksul. Tulemuste kiiremaks selgumiseks ja nende selgumise atraktiivsemaks muutmiseks plaanitakse kõik võistkonna liikmed kutsuda viimasel alal ehk takistussõidus väljakule üheaegselt, lubades neil hüpata järjest. Sel moel selgub konkreetse koondise lõpptulemus koheselt. Muide pakuti välja ka idee muuta kolmevõistluse kui ala nimetust, tegemaks seda avalikkusele arusaadavamaks. Ettepanek on nimetada ala „Equestrian Thriatlon“ ehk meie keeli ratsatriatlon.

 

Olümpiaformaatide muudatusi otsustati arutada järgnevalt 4.-5. aprillil, 2016.a. Lausannes peetaval FEI Spordifoorumil ning võtta lõplikud otsused vastu tuleva aasta Peaassambleel.

Aasta parimaks sportlaseks nimetati kutsar Exell

 

Auhinnasaajad autasustajatega pidulikul Galal; foto FEI/Richard Juilliart

 

Traditsiooniliselt jagatakse FEI Peaassamblee raame s välja aasta auhindu erinevates kategooriates. Parima sportlase kategoorias võitis tänavu lugematute tiitlitega pärjatud Austraalia rakendisportlane Boyd Exell. Tõusva tähe auhinna võttis vastu häid sooritusi näidanud briti noor takistussõitja Jessica Mendoza. Parima groomi tiitel kuulub tänavu aga Ühendriikides baseeruvale Jose Eduardo Garcia Lunale. Parasportlastele antava auhinna  Vaatamata Kõigele vääriliseks nimetati 2015.a. Uruguai sportlane Oriana Ricca Marmissolle.