FEI Peaassambleel võeti vastu suuri muudatusotsuseid

5.-8. novembrini Türgis Istambulis toimunud iga-aastasest FEI Peaassambleest võttis osa ka Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Siim Nõmmoja. Alljärgnevalt toome teieni kokkuvõtte olulisimast.

Peaassamblee on rahvuslike ratsaliitude iga-aastane kohtumine, mis on ühtlasi FEI kõrgeim võimuorgan – assamblee käigus valitakse ametnikke ning võetakse vastu muudatusi ja otsuseid spordiala puudutavate reeglite osas. Kõik ettepanekud pannakse hääletusele ning igal ratsaliidul, keda kuulub FEI-sse kokku 133, on 1 hääl. Seekord olid kohal 104 riigi ratsaliidud.

Täiesti uus Rahvuste Karika formaat

Üheks suuremaks Peaassambleel kinnitatud muudatuseks on takistussõidu Rahvuste Karika uus formaat. Rohkem, kui 100 aastat vana karikasari kannab järgnevad neli hooaega nimetust Furusyya Nations Cup. Sarja sponsoriks on nimetatud perioodil Saudi Equestrian Fund, mis panustab üritusse 16 miljonit eurot. Tulevast hooajast on maailm Rahvuste Karika suhes jagatud kuueks regiooniks, millest Euroopas on eraldiseisvalt kaks divisjoni. Esimene divisjon koosneb täna Top Leaque (Tippliiga) nimekirja kuulunud Euroopa riikidest. Iga hooaja lõpul langevad esimese divisjoni kaks halvemat teise ning vastupidiselt teise divisjoni kaks edukaimat tõusevad esimesse. Euroopast pääseb kord aastas, septembri viimasel või oktoobri esimesel nädalavahetusel toimuma hakkavasse finaali üheksa parimat võistkonda. Lisaks osalevad finaalis kaks võistkonda Põhja- ning Kesk-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Lähis-Ida, Aasia/Austraalia liigadest ning üks Aafrikast.

Kiivri teema väga aktuaalne

Teiseks suureks märksõnaks seekordsel koosolekul oli ratsutamise turvalisus. 2013. aastast on kõikidel ratsanikel FEI võistlustel kohustuslik kanda hobuse seljas oleku vältel korralikult kinnitatud turvakiivrit, ning selle reegli eiramine toob kaasa kollase kaardi. Kahe kollase kaardi olemasolul kaotab ratsanik võistlemisõiguse kaheks kuuks. Alade kaupa esineb täpsustusi võistlusareenil, stardile vahetult eelneva soojenduse ajal ning tallist võistlusele või soojendusareenile minekul kiivri kandmise osas.

Koolisõitjatest lubatakse silindrit või turvasilindrit kasutada 18aastastel ja vanematel ratsutajatel 7aastaste ja vanemate hobustega võistlemisel, soojendusel vahetult enne võistlust ning hobuse seljas tallist soojendusplatsile/võistlusareenile ja tagasi minekuks. Takistussõidus on autasustamise ajal etiketi jälgimiseks lubatud kiiver eemaldada täiskasvanud sportlastel, muul ajal peab see olema peas. Kolmevõistluse koolisõidus kehtib koolisõitjatega sama reegel. Rakendispordis on kiiver lastele kohustuslik koguaeg, täiskasvanutele (nii groomid kui kutsarid) kohustuslik maratoni E osas. Kestvusratsutamises on kiivri kandmine kohustuslik igal hetkel hobuse seljas olles.

Peaassambleed lõpetava piduliku gala käigus pälvis muude auhindade hulgas "Kõikide raskuste kiuste" ("Against all odds") auhinna 2010. aastal ilma kiivrita ratsutades pea peale kukkunud koolisõitja Courtney King-Dye (USA), kes esindas USA-d Pekingi OMil ning Maailmakarika finaalis 2007. ja 2008. aastal. King-Dye veetis kukkumise tagajärjel neli nädalat koomas, ning kolm kuud haiglas, õppides uuesti käima ja rääkima. Sportlane ei ole siiani taastunud ning õnnetus mõjutab tänagi tema kõnet ja koordinatsiooni. Soovi korral võite temast lähemalt lugeda siit: http://www.eurodressage.com/equestrian/2012/11/09/courtney-king-dye-wins-2012-fei-against-all-odds-award

FEI muudab ka enda struktuuri

Suurimate muudatuste hulgas FEI enda struktuuris on aga see, et FEI, mis koosneb ratsaliitudest ja nn partner-liikmetest (Associate Members), kaotab viimased positsioonid uuest aastast ära. Partner-liikmete hulka kuuluvad täna veel sellised ühendused nagu erinevad treenerite, organiseerijate, sportlaste ja ametnike klubid (International Dressage Riders Club – Rahvusvaheline Koolisõitjate Klubi, International Equestrian Organisers Alliance – Rahvusvaheline Ratsavõistluste Organiseerijate Liit, International Eventing Officials Club – Rahvusvaheline Kolmevõistluse Ametnike Klubi jne). Üheks olulisimaks punktiks on nende klubide õigus esitada kandidaate erinevate alade komiteedesse.

FEI sõnul ei ole partner-liikmete roll aga piisavalt hästi defineeritud nagu ka FEIsse liikmeks astumine ja FEI kohustused nende ees. Lisaks on kõik kõnealused ühingud nii erinevad, et neile kõigile sobivate ühiste reeglite välja töötamine osutus võimatuks (hetkel on näiteks Associate Member ka AQHA – Ameerika Veerandmiilihobuste Assotsiatsioon ja WHW – Maailma Hobuse Heaolu organisatsioon). Seetõttu otsustati Partner-liikmete positsioon üldse ara kaotada ning asendada sportlaste esindajate otse-valimisega. Igasse komiteesse valitakse edaspidi sportlaste esineja online-hääletuse tulemusel kõikide registreeritud sportlaste hulgast. Otsust on ka juba kritiseeritud eelnimetatud organisatsioonide poolt põhjendusega, et sellest kujuneb pigem facebooki like-ide kogumise laadne nähtus ja võidab see, kes on kuidagi lihtsalt populaarne, aga mitte tingimata asjalik ja esinduslik.

Muudatusi spordialade kaupa

Nagu juba varem mainitud Ülemaailmse Koolisõidu Foorumi artiklis, esitati assambleel kinnitamiseks ka nn. Vere Reegli muudatusettepanek, mis lühidalt seisneb selles, et igasuguse vere olemas olulul peatab peakohtunik programmi esitamise ning asub asja lähemalt uurima. Igasuguse värske vere olemasolul võistluspaar eemaldatakse. Veterinaarkomisjon täpsustab seisundit seejärel eraldiseisvalt ning teatab, kas paar tohib startida järgmistes skeemides või mitte. Vere Reeglile on olnud ka vastaseid, kuna sõnapaar "värske veri" võib tekitada kahetimõistetavust, samuti ei pruugi veri isegi pärineda otseselt hobuselt vaid näiteks putukalt.

2013. aastast toimub esimest korda Koolisõidu Rahvuste Karika sari. Tegemist on testperioodiga, et selgitada välja, kas asjal on jumet või mitte. Esialgse plaani kohaselt toimub neli osavõistlust (CDIO 3* Vidauban (FRA), 17-20 mai, CDIO 3* Rotterdam (NED), 20-24 juuni, CDIO 5* Aachen (GER), 3-8 juuli ja CDIO 5* Hickstead (GBR), 1-4 august (kinnitamisel)), kuid välistatud ei ole uute lisandumine.

Kolmevõistluses jätkub Rahvuste Karika formaadi testimine ka 2013. aastal, kuid rahvuslike alaliitudega koostöös üritatakse luua töögrupp, et reegleid täpsustada ja võistlust tervikuna paremaks muuta. Kolmevõistluskomitee tegi aga FEI juhatusele ettepaneku Maailmakarika sari ootele panna, kuniks leitakse parem kontseptsioon. Ettepanek kinnitati.

Takistussõitu puudutavatest muudatustest on ehk ka huvitav teada, et veetõke ei ole enam uuest aastast kohustuslik võistlustel, kus saab täita kvalifikatsiooninorme erinevatel mängudel (Maailma Ratsaspordi Mängud, Pan Ameerika Mängut jt) ja meistrivõistlustel osalemiseks. Lisaks on muudetud reegleid 2013/2014 Maailmakarika hooajaks.

Mitmeid muudatusi tehti ka seoses kestvusratsutamisega, kuna ala on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning osavõtvaid sportlasi väga palju. Seetõttu määrati lühemate distantsidega võistluste minimaalne vet.väravate arv ning minimaalne viimase faasi pikkus. Täpsustati ka minimaalseid nõudeid riietusele. Defineeriti täpsemalt, mida kujutab endast võistlusala ning lubatud ligipääs sellele. Uute tulijate kvalifikatsiooninõudeid suurendati – lisades nõuete hulka kiirusvõistluse ning neli muud võistlust. Muudatused puudutavad ka hobuste minimaalseid puhkeaegu ning seda ka rahvuslikel võistlustel. Vähendati kutsete maksimaalset arvu meistrivõistlustele ja CEIO-dele, kus muuhulgas kõik paarid, kes stardivad sama riigi lipu all, võivad koguda punkte meeskonna heaks, kuid kelle hulgast arvesse läheb kolm paremat. CEI 1*, 2* ja 3* võistlustel võivad ratsanikud esimesele vet.ülevaatusele tuua kuni kaks hobust ning peavad teatama oma valiku kohe, kui hobused on kontrolli läbinud. Muudatused puudutavad ka Best Condition auhinnakandidaatide hindamise reegleid ning FEI ametnike kogust ja tärnide arvu madalama tasemega võistlustel. Meistrivõistlustel peab raja koostama FEI poolt määratud rajameister. Kuna konkreetsete muudatustega määrustiku mustand ei ole veel avalik, ei ole kahjuks hetkel võimalik täpsemaid numbreid lugejani tuua.

Eesti on hääletamises teistega võrdsel pulgal

Hobumaailm uuris kohapeal viibinud Siim Nõmmoja käest, millised on meie huvid FEI-s ja mida koosolekul osalemine Eestile annab. "Selge on, et Eesti on väga väike ratsaspordi riik, aga meil on FEI-s samuti 1 hääl nagu Saksamaal või Inglismaal. Kui me tahame mingit suuremat pööret siis on vaja suhelda ja ettepanekuid teha koos teistega. Hetkel on meie huvid aga oma ratsaliidu arendamine ja oma sportlastele ja ratsutamise keskkonnale paremate tingimuste loomine kohapeal Eestis. Seega meie huvi on kahtlemata väiksem kui suurtel ratsaspordiriikidel. Samas, oleme täna FEI-s aktsepteeritud Põhjamaa ja meie arvamust küsitakse igal juhul," kommenteeris Nõmmoja, jätkates: "Meie jaoks on oluline hoida ja hankida suhteid, niiöelda lobitöö. Taaskord oli palju kohtumisi. Meie tuttav Jean-Philippe Camboulives on nüüd FEI Development officer ja temaga pidasime plaane kolmevõistluse koolituste osas. Saime ka väikse FEI toetuse koolisõidukohtunike koolituseks järgmisel aastal. Juba eelnevalt kokkulepitud Põhja- ja Baltimaade ratsaliitude kohtumine Tallinnas 2013.a. kevadel sai kinnitust. Hetkel on töös Narva piiripunkti avamine hobutranspordile, milleks sain lubaduse erinevate toetuskirjade osas nii Euroopa Ratsaspordi Föderatsioonilt, Venemaa ratsaliidult jne."

Milline on aga üldine suundumus maailma ratsaspordis, mis torkab enim silma? Nõmmoja selgitab: "Pole saladus, et FEI on teatud mõttes jagunenud kaheks, kuna FEI kõrvale on moodustatud EEF (Euroopa Ratsaspordi Föderatsioon, European Equestrian Federation). Oli tunda erinevaid reageeringuid ja just sellelt Euroopa versus muu maailm pinnalt. EEF püüab rohkem seista ratsutajate õiguste eest, argumendiga, et suur osa maailma tippspordist asub ikkagi Euroopas."