FEI spordifoorum 2024- olla usaldatud, läbipaistev ja vastutustundlik liider

FEI-l seisavad ees huvitavad ajad. ©FEI/ Richard Juilliart

Aprilli viimastel päevadel toimus iga-aastane FEI spordifoorum, mis tänavu keskendus erinevatele teemadele alustades hobuste heaolust ja lõpetades tiitlivõistluste läbiviimisega.

Spordifoorumi juhatas sisse hobuste eetika ja heaolu komisjon, mis esitles kauaoodatud lõpparuannet. Komisjon andis FEI-le 30 soovitust, mis adresseerivad nende hinnangul kõige teravamaid kitsaskohti. Soovitusi oli nii ratsavarustuse, treeningu kui ka karistuste osas. Varasemalt oli komisjon kaardistanud kuus prioriteetset valdkonda ning soovitused FEI-le jagunesid peaaegu võrdselt valdkondade vahel. Komisjoni üldine soovitus FEI-le kõlas lihtsalt- tuleb olla juht, kes on usaldatud, läbipaistev, proaktiivne ja vastutustundlik.

Huvitav oli kuulda FEI veterinaaria direktori Göran Akerströmi seisukohta, mille kohaselt ei peaks enam viitama hobustele kui partneritele. Partnerlussuhe eeldab, et mõlemad pooled on võrdsed. Inimese ja hobuse suhtes näeb ta inimest kui hobuse hooldajat või eestkostjat.

Kuidas minna edasi?

Komisjoni ratsavarustust puudutavad ettepanekud kohtasid kohest vastuseisu ja kahjuks jäi kõlama seisukoht nagu peaksid teadlased ja veterinaarid vaikima, sest ratsutajad teavad paremini…

Komisjoni üheks ettepanekuks oli vaadata üle võistlustel lubatud ratsavarustus ja kehtestada kõikidele ratsaspordialadele nõue mõõta kapsli kinnitamise tugevust. Takistussõitjate esindaja tõi seepeale võrdluse olukorraga, kus Vormel 1 piloodilt võetakse ära rool ja pidurid. Ta andis mõista, et ratsutajale on oluline tagada ohutus ja kontroll hobuse üle, mida (karmim) ratsavarustus aitab saavutada. Ta möönis, et liiga kõvasti kinnitatud kapsel on hobusele ebamugav, kuid veel ebamugavam ja halvem on, kui hobune paneb keele üle suulise ning kapsel aitab seda vältida. Mõneti üllatuslikult sai see sõnavõtt ka aplausi osaliseks.

Kas tõesti on sellele väitele plaksutanud inimesed elanud kivi all ega tea, millist mõju avaldab kinnitõmmatud kapsel? Kas nad ei adu reeglite muutmise laiemat konteksti ja seda milline teravdatud tähelepanu on praegu ratsaspordil?

Seejärel võttis sõna rahvusvahelise koolisõitjate klubi (International Dressage Riders Club, IDRC) esindaja, kelle sõnul tõestati juba 20 aastat tagasi, et rollkur pole kahjulik (sic!). Tõstatati ka küsimus, et vahest peaks rollkuri kui kapslite teemat käsitlema kui ratsavarustuse, mitte hobuste heaolu teemana? Õnneks lükati valeväide, nagu poleks rollkur kahjulik, kiirelt saalis olnud veterinaari poolt ümber ja viidati erinevatele teadusuuringutele, mis kinnitavad üheselt rollkuri kahjulikku mõju hobusele. FEI peasekretär Sabrina Ibáñez kinnitas seepeale, et uute teadusuuringute valguses avatakse uuesti arutelu rollkuri ja LDR (low-deep-round) üle.

Üks on kindel- mõnedki soovitustest jõuavad määrustikesse ja muutused tulevad. FEI avaldab määrustike muudatused 26. juuniks. Lõplikult tulevad muudatusettepanekud hääletusele sügisel toimuval üldkogul.

Kes vastutab dopingureeglite rikkumise eest?

Esmaspäeva teises pooles keskenduti dopingureeglite ülevaatamisele. Dopingureeglid on sel aastal ainsad, mis läbivad täieliku uuenduskuuri. Ettekandele järgnenud paneelarutelus, mida juhtis FEI veterinaardirektor Göran Åkerström, pakuti välja keelatud ainete testimine võttes hobuselt karva- või süljeproovi. Tegu oleks tõhusa, aga mitteinvasiivne meetodiga. Samuti võib see tähendada paremat testimisprotokolli, mis pikendab keelatud ainete tarvitamise tuvastamisakent mitme kuu võrra. Arutati ka juriidilisi nüansse, mis taandus küsimusele, keda pidada vastutavaks isikuks dopingureeglite rikkumise korral.

FEI otsib superstaari

FEI seisab silmitsi huvitava probleemiga- tiitlivõistlustele on keeruline leida korraldajaid. Hetkel on näiteks puudu 2025. aasta takistussõidu Euroopa meistrivõistluste korraldaja. Järgnenud paneelarutelus, kus osalesid nii korraldajad kui ratsaspordi liitude juhid keskenduti viiele teemale: miks on tiitlivõistlused olulised, mis tekitab huvi nende korraldamise vastu, millised on nõuded korraldajale ja teenimisvõimalused ning pakkumisprotsessi miinused ja plussid. Arutelu käigus jõuti järeldusele, et olemasolevate meistrivõistluste säilitamine on ratsaspordi kogukonna jaoks väga oluline ning FEI peab tuleviku säilitamiseks vaatama üle majandusmudeli ja nõuded.

2023. aasta takistussõidu EM toimus Milanos. Seni on teadmata, kus peetakse järgmine. Foto: FEI/Leanjo de Koster

Turvaline sport

Teisipäev oli pühendatud ratsaspordi liitude juhtide ja teiste sidusrühmade teadlikkuse tõstmisele seoses ahistamise vastaste kaitsemeetmega ja soolise võrdõiguslikkuse küsimusega.

Ahistamist ja väärkohtlemist võib kogeda spordis, mistõttu on oluline tagada spordis osalejate turvalisus. Külalisesineja ja FEI nõunik Lucy Trochet selgitas, et kõik võivad tegutseda ja kõik peaksid tegutsema. Kaitsemeetmed on tähtsad mitmel põhjusel, millest peamine on sportlaste ja osalejate ohutuse tagamine ning neile positiivse spordikogemuse tagamine, et nad tahaksid spordiga tegelema jääda. Kaitsmine aitab kaasa spordiala populaarsuse säilitamisele.

Abistamaks rahvuslikke alaliite kaitsepoliitika ja aruandlusmehhanismide loomisel ja arendamisel esitas Lucy Trochet nimekirja peamistest sammudest ja soovitustest. Ta rõhutas, et alaliidu töötajad peavad olema pädevad, aga tundma end mugavalt käsitledes tundlikke teemasid. FEI korraldab sel teemal veebiseminarid 23. mail. Täpsemad üksikasjad avaldatakse lähinädalatel.

FEI spordifoorumi otseülekanded on järelevaadatavad FEI kodulehel koos dokumentide ja esitlustega.