FEI töörühm tegi ettepaneku muuta ratsutamiskiivrite testimise standardeid

FEI meditsiinikomisjoni poolt kokku kutsutud töörühm on esitanud mitmed ettepanekud seoses kehtivate ratsakiivrite testimise standardite muutmisega. Seda selleks, et suurendada ratsasportlaste ohutust. 

2023. aasta aprillis loodi FEI juurde kiivrite turvalisusega tegelev töörühm. Töörühma ülesandeks oli vaadata üle ratsakiivrite testimise standardid ja asjakohane teaduslik kirjandus. Töörühm koosneb rahvusvahelisest ekspertide paneelist, kelle hulgas on insenerid, standardite eksperdid, arstid, kiivrite tootjad, sportlased ja võidusõidu esindajad. 

“Kuigi FEI jätkab tööd hobuste ja ratsanike kukkumiste vähendamisel on samal ajal vaja meetmeid, mis vähendaks vigastuste riski kukkumistel. FEI töörühm keskendus sellele, kuidas kiivrid võiksid olla veelgi tõhusamad tõsiste peavigastuste riski vähendamisel,” selgitas FEI meditsiinikomitee esimees dr Mark Hart. “Üle maailma kehtivad erinevad ratsutamiskiivrite testimisstandardid, erinevate kriteeriumidega. Veelgi enam, mõned kiivrite testimiseks kasutatavad meetodid ei pruugi kajastada viimaste aastate jooksul tehtud teadusuuringuid ja tehnoloogilia edusamme.”

“Nõuded kiivrile on väga spordispetsiifilised. Rahvusvahelise ratsaspordi föderatsioonina usume, et meie kohus on aidata tootjatel luua kiivreid, mis vastavad paremini meie spordiala nõudmistele ja kaitsevad ratsasportlaste pead. Töörühm on põhjalikult üle vaadanud olemasolevad testimise standardid ja asjakohase teadusliku kirjanduse ning oleme veendunud, et need järeldused annavad tootjatele selgema ja tugevama raamistiku kiivrite tootmisel,” seisis FEI pressiteates. 

Töörühma järeldused

Töörühm jõudis järgmistele olulistele järeldustele:

  • Testimiskriteeriumid vajavad täiustamist selleks, et nad peegeldaksid paremini reaalses elus juhtuvaid õnnetusi. See võimaldaks muuta kiivrite standardeid, pakkudes sportlastele paremat kaitset peatraumade vastu.
  • Kiivri testimisse tuleb lisada täiendavad meetmeid, mis arvestaksid paremini kukkumisel tekkivaid erinevaid jõude. Töörühm soovitab FEI-l uued testimised kasutusele võtta 2027. aastal, et anda tootjatele piisav aeg muudatuste tegemiseks.
  • Peavigastuste jälgimiseks ja tehtud muudatuste tõhususe hindamiseks tuleks luua uus vigastustest teatamise süsteem.

Töörühma tehnilisi soovitusi, mis on avaldatud FEI kodulehel, jagatakse nüüd kiivri tootjate ja testijatega tagasiside saamiseks. Eesmärkide saavutamiseks kavatseb FEI teha nendega koostööd. Samal ajal jätkab töörühm tööd kiivrite tõhususe parandamiseks, kui uued uurimistulemused ja tehnoloogia on kättesaadavad.

Pärast kukkumist on soovitatav kiiver välja vahetada.

“Töörühma tehtud edusammud on märkimisväärne edasiminek mitte ainult meie spordiala sportlastele, vaid ka kogu ratsaspordi maailmale,” ütles FEI president Ingmar De Vos.

“Meie hinnangul tähistavad FEI töörühma järeldused teekonna algust. Teekonna, mis näeb rahvusvahelise spordi juhtorganisatsiooni panustamist üha turvalisemate kiivrite testimise standardite loomisesse, mis vastavad nii sportlaste vajadustele kui ka tootjate huvidele.”

Kas sinu kiiver vastab turvastandardile?

Eesti Ratsaspordi Liidu määrustik näeb ette, et  kõik hobuse seljas viibivad isikud peavad kandma korrektselt kinnitatud kiivrit, mis vastab kehtivale turvastandardile. Kui sportlane eirab võistlustel seda nõuet, võib ta saada hoiatuskaardi.

Kuidas aga teada, kas sinu kiiver vastab turvastandardile? Selleks tuleb vaadata oma kiivri sisse. Iga kiivri sees on kirjas, millal see on toodetud ja tema turvastandard. FEI on rahvusvahelisel tasemel aktsepteerinud järgmiseid turvastandardeid:

  • Brittide PAS015;
  • CE-märgisega kiivrid, sealhulgas kiivrid, mis viitavad VG1 standardile. Erandiks on kiivrid, mis vastavad ainult standardile EN1384:2012- need kiivrid ei ole võistlustel lubatud;
  • Austraalia standardid AS/NZ 3838 (2006.a ja hilisemad uuendused) ja ARB HS 20212;
  • USA standard ASTM F1163 (2004.a ja hilisemad uuendused) ja Snell E 2001 ja E20016.