FEI Ümarlaud mõistis rollkur\’i sügavalt hukka

Šveitsis Lausanne’is eile toimunud FEI ümarlauas arutati tõsiselt rollkur’i teemadel ja jõuti absoluutsele ühisele arvamusele, et igasugune agressiivselt ja jõumeetodil saavutatud pea ja kaela painutamine ei ole aktsepteeritav.

Rollkur (ingl k. hyperflexion, eesti keeles head vastet ei leidu, kuid võib mõista kui ebaloomulikku ülepainutamist) defineeriti kui hobuse kaela painutamine jõu abil, mida pole võimalik heaks kiita. Tehnika, mida tuntakse nime all LDR (Low, Deep and Round), tähendades Madal, Sügav ja Ümar, ja mida saavutatakse lubamatut jõudu kasutamata, on aga aktseptav.

Grupp nõustus ühehäälselt, et igasugust agressiivset ratsutamisviisi tuleb saktsioneerida. FEI asutab töögrupi, mida hakkab juhtima Koolisõidu Komitee esimees Frank Kemperman, laiendamaks neid juhiseid võistluste korrapidajatele, kes aitaksid kiiremini kaasa antud seisukoha juurutamiseks. FEI üldreeglites ei toimu siiski mingeid muudatusi, sest need juba kajastavad käesolevat mõtteviisi.

Arutati lisameetmete kasutuselevõttu, nagu näiteks sisetelevisooni kasutamist teatud võistlustel, kus erilise jälgimise all oleks soojendusväljakud. Rõhutati siiski, et hobuse heaolu eest vastutab eelkõige tema ratsanik.

FEI President Princess Haya võttis ühtlasi vastu avalduse, milles oli kogutud 41 000 allkirja Rollkuri vastu.

Kokkuvõtte ümarlauast teeb FEI Koolisõidu ja Invaratsutamise Koolisõidu Direktor Trond Asmyr, mida saate vaadata aadressil: http://www.youtube.com/watch?v=d_ZxIYMeojE