Herpesviiruse juhtum Järve tallis

Eesti Ratsaspordi Liit teatab, et Harjumaal Järve tallis on ühelt hobuselt võetud herpese proov osutunud positiivseks.

Talli hobuste tervist kontrolliv loomaarst Triin Tohveri sõnul on haigestunud üks hobune ja teistel talli hobustel haigustunnused puuduvad. Ratsaliit palub taaskord kõikidel hobuseomanikel ja sportlastel jälgida oma hobuste tervist, piirata kontakte teiste hobustega oma tallis ja väljaspool talli. Võistlustel, väljaspool oma kodutalli, jälgida hoolikalt, et kasutatakse ainult oma hobuste varustust, oma joogi-ja sööginõusid ning ka võistlustel olles piiratakse hobuste kontakte teiste hobustega.

Tungivalt on soovitav mitte külastada Järve talli. Vastavalt ERL Üldmäärustiku p. 86.2 lubatakse ERLi kalenderplaani võistlustel osaleda hobustel, kes on vaktsineeritud vastavalt ERLi poolt heaks kiidetud korrale ja kelle elukohas (tallis) ei ole esinenud hobuste nakkushaigusi viimase 4 nädala jooksul. Seega Järve talli hobustel on lähiajal võistlustel osalemine keelatud.

Täpsemat infot Järve talli hobuste tervisliku seisukorra osas jagab talli teenindav loomaarst Triin Tohver 51 86 416,triin.tohver@googlemail.com

Eesti Ratsaspordi Liit