Hipodroomi asemele tulevad elamud

Tallinna Postimees vahendab, et Linnavolikogu Linnavolikogu kehtestas osaliselt Paldiski mnt 50 ja lähiala detailplaneeringu, mis võimaldab rajada praeguse hipodroomi asemele elurajooni.

Planeering hõlmab 18,9 hektari suurust maa-ala, mille peal asub 25 krunti, millele on planeeringu kohaselt võimalik ehitada 30 elu- ja ärihoonet, üks perekeskus, kolm spordihoonet ja veel kolm hoonet, kus peaks asukoha leidma Lottemaa teemapark.

Planeeringu kohaselt muudetakse ka ala sihtsotstarvet, mille vastu on hipodroomi säilimise eest võitlevad kodanikuühendused. Uue lahenduse kohaselt on tegemist polüfunktisonaalse maa-alaga, millest suur osa on avalikuks kasutamiseks mõeldud ja rohealad.

Laekunud proteste ei rahuldatud. Planeeringu poolt oli 30 linnavolinikku ja erapooletuid 8, vastuhääli ei olnud. Planeeringu kiitsid heaks ka Harju maavanem, Põhja-Tallinna valitsus ja Põhja-Tallinna halduskogu.

Loe pikemalt: http://www.tallinnapostimees.ee/?id=458044