Hobumajandus täiskasvanule nüüd ka põhihariduse baasil

Alates 2012. a septembrist avab Järvamaa Kutsehariduskeskus hobumajanduse kutseõppe täiskasvanud inimesele põhihariduse baasil. Vastuvõtutingimuseks on varem omandatud põhiharidus, töökogemus hobualal ning vanus vähemalt 25 aastat.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis 4-5 päevaste tsüklitena ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Jätkuvalt on avatud vastuvõtt hobumajanduse kutsekeskhariduse õppele põhihariduse baasil, õppeajaga 3 aastat.

Keskkooli baasil saab õppida hobumajandust 2 aastase õppeajaga nii päevaõppes kui paindliku õppe vormis.

Õppetöö on õppijale tasuta.

Lisainfo aadressil http://www.jkhk.ee/180

Külli Marrandi

Järvamaa Kutsehariduskeskus

Põllumajandusõppe osakonna juhataja.

Külli Marrandi