Hobumajanduse õpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Vaid üks kuu on jäänud uue õppeaasta alguseni ja seetõttu paras aeg potensiaalsetele õpilastele meelde tuletada Järvamaa kutsehariduskeskuse võimalusi hobumajandusliku hariduse omandamisel.

Päevaõppes saab õppida nii põhihariduse baasil, kus õppeaeg 3 aastat kui keskhariduse baasil, mil õppeaeg 2 aastat. Kaugõppes on paindlik õppevorm ning õppeaeg nii kesk- kui põhihariduse baasil kaks aastat. Põhihariduse puhul on kaugõppes lisanõudeks minimaalne vanus 25 aastat.

Õppetöö toimub Säreveres. Õpingute raames omandatakse ülevaatlikud teadmised hobuste tervishoiu, hooldamise, söötmise ja pidamise kohta. Lisaks omandatakse põhiteadmisi majandusest ning ettevõtlusest, mis loovad eeldusi paremaks talli majandamiseks. Eriala õpetajateks on vabariigis

tuntud spetsialistid.

Kooli lõpueksam on ühildatud kutsekvalifikatsioonieksamiga, lõpetaja saab õppeasutuse riikliku lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta ning kutsekvalifikatsiooni tunnistuse.Kutsehariduskooli õppetöö on õppijale tasuta.

Lisainfo kooli kodulehelt www.jkhk.ee või e-maili teel kylli.marrandi@jkhk.ee.