Hobuse groomimine – mis see õigupoolest on?

Hobuse groomimine on hobuse eest hoolitsemine ja/või hobuse välimuse rõhutamine võistluste, näituste ning muude eesmärkide jaoks. Kõlab nagu käkitegu, eks? Vaatleme aga asja sügavuti.

Groomimine on oluline osa hobuse hobuse eest hoolitsemisel. Igapäeva hobuse harjamine ja hooldamine aitab sul saada tagasisidet hobuse tervise ja üldseisundi kohta, nagu näiteks haava leidmine. Minimaalseks hoolduseks peetakse tavaliselt harjamist ennem ning pärast tööd/trenni.

Mis on põhilised eesmärgid ja sellega kaasnevad hüved groomimiseks?

  • Üleüldine paranenud naha ja karva kvaliteet
  • Vähendab oluliselt tõenäsosust kabjamädanikeks ja teisteks nahaprobleemideks
  • Hobune on puhtam, mis vähendab hõõrdumise ohtu varustuse all
  • See annab groomile head tagasisidet nii hobuse füüsilise kui ka vaimse seisundi kohta, nagu näiteks kriimude avastamine või iseloomumuutus, samuti ka puuduva raua avastamine ja list võiks veel pikalt jätkuda.
  • Aitab tugevdada sidet hobuse ja tema hooldaja vahel
  • Groomimise alla loeksin kindlasti ka varustuse ja tarvikute hooldamist, mis otseloomulikult aitab kaasa eelnimetatud asjade pikemale elueale ja turvalisusele

Kui vaadata laia maailma, siis on olemas näituse/võistlusklasse, kus hobuse välimus otsustab 50 % sinu hinnetest või punktidest. Sellistel võistlustel on hobuste hooldamise ja ettevalmistuse osas väga karmid standardid ning reeglid. Kuid sellel teemal juba peatun pikemalt tulevikus.

Kui vaatleks asja nüüd teiselt poolt – groomi kui ametit, siis groomiks peame inimest, kes eelkõige assisteerib ratsanikku või ratsastajat hobuse hooldusel, valmispanekul, pärast trenni hooldusel ning otseloomulikult muudes vajalikes ja kokkulepitud ülesannetes.

Groomid töötavad nii kodutallis, võistlustel kui ka näitustel assisteerides ning tihti on nad spetsialiseerunud kas kodugroomiks või võistlusgroomiks, tuntakse veel ka terminit freelance-groom, mis kujutab ette endast inimest, kes on vastavalt oma võimalustele ja kokkulepetele tööl erinevates tallides või võistlustel ja seda lühiajaliselt. Olenevalt talli suurusest ja hobuste arvust võib groome olla tallides mitu ning välja võib kujuneda ka niiöelda pea-groom/talli-juhataja (manager). Ülesanneteks võivad olla groomidel ka reiside ja transpordi korraldamine, veterinaarabi ja kabjahoolduste korraldamine, võistlustele registreerumine ja sellega seonduv. Groomide töö tulemus peegeldab otseselt ka hobuse sooritusvõimet. Ülessannete ampluaa võib olla väga lai ja põnev.

Kokkuvõttes saab öelda, et hobuste hooldusmaailm on ääretult huvitav ning erinevaid aspekte, alustades erinevate harjade kasutusega ning lõpetades näiteks hobuse pügamisviisidega, on lõpmatuseni palju. See artikkel oli vaid sissejuhatus edaspidistele artiklitele, kus lähen erinevate groomimisteemadega juba süvitsi. Ilusat algavat hooaega!