Hobusega maanteel: nõuandeid ratsutajatele ja autojuhtidele

Helkurid aitavad teha end autojuhtidele nähtavaks

Et auto ja hobuse kohtudes kõik osapooled tervelt koju jõuaksid, soovime siinkohal nii autojuhtidele kui ratsanikele mõned olulisemad reeglid ja soovitused meelde tuletada. Ettevaatus pole siin kunagi liiast!

Kui oled hobusega tänaval või maanteel:

 • Kui vähegi võimalik, ära liigu hobusega maantee läheduses. Kui maanteel liikumine on vältimatu, siis liigu kõiki ohutusnõudeid järgides pärisuunalisel teepeenral või teepeenra puudumisel sõidutee parempoolse ääre lähedal.
 • Maantee ääres liigu alati rahulikus tempos!
 • Kanna ise kindlasti turvakiivrit ja helkurvesti
 • Hoia ratsmeid mõlema käega, mõlemad jalad peaksid olema jalustes.
 • Maantee ääres ratsa liikudes peavad hobusel olema kindlasti nii sadul JA valjad.
 • Ära kanna midagi, mis võiks Sinu hobust ehmatada, Sinu tasakaalu häirida, Sind hobuse juhtimisel segada või ratsmetesse/jalustesse takerduda.
 • Enne pööramist anna sellest käega märku ka teistele liiklejatele.
 • Kui maanteel liigutakse mitme hobusega, siis on kõige ohutum liikuda rivis üksteise järel.
 • Pimedas pole maanteel ratsutamine ohutu, nii et seda tuleks vältida. Kui pimedas liikumine on vältimatu, siis tuleb kasutada liiklusseaduses ette nähtud märgutulesid (vt. allpool).

Autojuhid! Kui märkate teel hobuvankri või ratsa hobusega liikuvaid inimesi, siis palun toimige järgmiselt:

 • Võta kiirus maha.
 • Pimedal ajal vaheta kaugtuled lähituledeks, et hobust mitte pimestada.
 • Püüa luua ratsanikuga silmside, jälgi tema kehakeelt.
 • Kui hobune kardab autot või kui ratsanikul on raskusi hobuse valitsemisega (nt tõuseb hobune tagajalgadele), siis parem peatu ja oota veidi.
 • Möödu hobusest võimalikult kaugelt.
 • Mitte mingil juhul ära anna hobusele lähenedes või temast möödudes signaali!
 • Ära kiirenda järsult kohe pärast hobusest möödumist, ka see võib hobust ehmatada.
 • Pea meeles, et hirmunud hobuse käitumine võib olla ettearvamatu ning isegi kogenud ratsanikul võib olla raskusi hobuse ohjeldamisega.
 • Arvesta, et hobuse seljas võib olla ka laps või kogenematu ratsanik ning et mõtlematu tegutsemine võib põhjustada korvamatut kahju nii ratsanikule ja/või Sinu autole!

2011.a. vastu võetud liiklusseaduses on defineeritud erinõuded loomadega liiklemiseks (§ 71):

 • Loomveokit, ratsa- või kariloomi tohib teel juhtida vähemalt 10-aastane isik. 10–14-aastane isik tohib loomveokit, ratsa- või kariloomi juhtida seadusliku esindaja või viimase nõusolekul muu täiskasvanud isiku järelevalve all.
 • Asulas tohib loomveokiga sõita sõidutee äärmisel parempoolsel rajal, asulavälisel teel – pärisuunalisel teepeenral, teepeenra puudumisel või liikumiseks sobimatuse korral aga sõidutee parempoolse ääre lähedal.
 • Sõiduteel halva nähtavuse korral või pimeda ajal ratsutades peab ratsanik kasutama vastassuunaliikluse pool ettepoole nähtavat valget või valikkollast tuld ja taga punast tuld või mõlemas suunas nähtavat merevaikkollast tuld. Need tuled võivad põleda ühes laternas. Asulateel tohib ratsutada võimalikult sõidutee või ühistranspordiraja parempoolse ääre lähedal. Asulavälisel teel tohib ratsutada pärisuunalisel teepeenral, teepeenra puudumisel või liikumiseks sobimatuse korral aga sõidutee parempoolse ääre lähedal.

Seadusesse ei ole sisse kirjutatud turvakiivri kandmise nõuet ratsanikele, kuid soovitame tungivalt kõikidel ratsanikel seda teha ja lapsevanematel, kelle lapsed ratsutavad, jälgida, et nende lapsed kannaksid korralikult kinnitatud turvakiivrit ja soovitavalt ka turvavesti, kuna hobuse käitumine võib olla etteaimamatu, seda eriti autoteedel. Teel liikudes peaks ratsanikul olema seljas ka helkurvest.