Hobusega reisimine või ürituse korraldamine – mida pead teadma?

Algamas on hobuste võistluste hooaeg ja on mitmeid teisigi põhjuseid, miks võib tekkida vajadus liikuda koos hobusega Eestist kaugemale. Seetõttu paneb Põllumajandus- ja Toiduamet inimestele südamele, et kui tekib vajadus hobust Eestist välja viia, näiteks võistlustele, treenimisele, ravile minemiseks või müümise, kolimise eesmärgil, siis peab hobusega kaasas olema:

  • hobuse pass ja
  • veterinaarsertifikaat

Taotlus sertifikaadi väljastamiseks tuleb esitada vähemalt 48 tundi enne looma Euroopa Liidu välisesse riiki eksportimist või teise liikmesriiki viimist siin.

Kui hobuse vedu on planeeritud nädalavahetusele, siis tuleb sertifikaadi taotlus esitada hiljemalt neljapäeval, mis võimaldab veterinaarjärelevalve ametnikul enne sertifikaadi väljastamist kontrollida nii hobust kui ka tema dokumente.

Sertifikaate väljastatakse E-R kell 08.00–16.30 ning sellega seotud järelevalvetoimingute eest võetakse veterinaarjärelevalvetasu.

Sertifikaadi taotlemise juhised on leitavad ameti kodulehel.

Hobuse pass ja kehtiv veterinaarsertifikaat on nõutav ka teisest riigist Eestisse tulemisel, sh võistlustelt tagasitulekul.

Võistluse või mõne muu hobustega seotud ürituse korraldajale:

Ürituse korraldaja peab Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama vähemalt kümme päeva enne ürituse algust, edastades teabe, mis on leitav siin.

Ürituse toimumiskoht peab olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris.