Hobuste kindlustamine muutub võimalikuks

Möödunud nädalal külastasid Eestit Hollandi suurim hobuste kindlustaja Hippo Zorg B.V esindaja hr. Jack Oomen ja Hienfeld Holdingu(Hippo Zorg B.V omanik) esindaja hr. Bob Botter. Külalisi võõrustas IIZI Kindlustusmaakler koostöös Eesti Ratsaspordi Liiduga.

Külastuse eesmärk oli seoses hobuste kindlustamise projektiga teha kindlaks, millised on hobuste ravimise võimalused Eestis. Külastuse tulemusena hakkab Hippo Zorg B.V koostöös IIZI Kindlustusmaakler AS-ga pakkuma Eestis hobuste kindlustamise võimalust. Külalised kohtusid Tartu Maaülikooli Loomakliiniku töötajatega, hobuste veterinaar Tiit Siiboja ja ERL-i poolt Siim Nõmmojaga. Projekti loodame käima saada ja esimesed hobused kindlustada juba juulikuus. Hobuste kindlustamiseks ettevalmistatud pakkumine sisaldab endas surma ja õnnetusjuhtumikindlustust, millele on vajadusel võimalik lisada ka ravikulude kindlustust – ravikulud peavad otseselt olema seotud kas surma või õnnetusjuhtumiga. Täpsemt infot ja kontaktid leiate IIZI Kindlustusmaakleri kodulehelt

ERL