Ilmumas on ETLL ajakirja uus number

Peatselt jõuab tellijateni Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu ajakirja “Tõuloomakasvatus” uus number, milles mitmete teiste artiklite seas on ka hobusetemaatikaga haakuvaid lugusid.

Tõuloomakasvatuse Liit annab ajakirja välja alates 1998. aastast, seni on ta suhteliselt vähese trükiarvu tõttu kättesaadav ainult tellijatele.

Vaatamata väikesele trükiarvule omab ajakiri siiski populaarsust tõuloomakasvatajate hulgas, hobuteemaliste artiklitega varustab ajakirja toimetust peamiselt Eesti Hobusekasvatajate Selts.

Nii leiabki sellest numbrist artikli EHS 2010. aastal korraldatud hobuste jõudluskatsete kohta, mida oli 30, lisaks on loos ära toodud Heimtali Hobusekasvanduses oktoobri kuus aset leidnud võõrratsaniku testi tulemused.

Täiendavaks lugemiseks hobuhuvilistele pakutakse artiklit EHS ja Ukraina hobusekasvatajate vahelise koostöö kohta, loodetakse, et vastastikused külaskäigud elavdavad oluliselt Eesti hobuseturgu tuleval aastal.

Täpsemat infot ajakirja kohta leiab Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu kodulehelt aadressil www.etll.ee