Isabell Werthi võib taas oodata võistluskeeld

Saksamaa ratsaliidu Distsiplinaarkomitee esimene koda otsustas tippkoolisõitja Isabell Werthile kuueks kuuks võistluskeelu anda. Põhjuseks on tema hobuselt El Santo 2012. juulis võetud positiivseks osutunud proov keelatud ravimi suhtes. Werth lubas otsuse edasi kaevata.

2012. a. juulis Saksamaa kohalikel võistlustel testitud El Santol tuvastati verest keelatud medikament cimetidin,mis on mõeldud maohappe liigse tootmise vastu. Werthi sõnul oli El Santo joonud saastunud vett, millesse võis ravim olla sattunud El Santo boksinaabri Warum Nichti jootja kaudu. Ravimit oli kasutatud just Warum Nichtil ravimaks maohaavandeid.

Pärast ulatuslikke uuringuid leidis Distsiplinaarkomitee, et kokkupuude ravimiga leidis aset läbi boksivõrede ning on väga ebatõenäoline, et see sai juhtuda veesüsteemi rikke tõttu. Koda leidis, et Werth on süüdi halvas tallimajandamises ning kuna sportlane ei suutnud leida nõutud mahus tõendeid, et süüdi oli saastunud vesi, on Werth kõikidelt võistlustelt kõrvaldatud kuueks kuuks. Lisaks tuleb tal tasuda 2000€ suurune trahv ning katta kõik juriidikaga seotud kulud.

Otsus ei ole siiski lõplik, kuna Werth saab selle edasi kaevata, mida ta on kindlasti lubanud teha. See omakorda uuele pikale uurimisperioodile, kuhu on kaasatud Saksa Ratsaspordi Liidu Suur Arbitraažikohus.

Werth on ka varem korra süüdi mõistetud „dopingu juhtumis“. 2009. aastal osutus positiivseks Whisperi proov, mis tõendas keelatud fluphenazine’i kasutamist. Ravim on mõeldud värisemise leevendamiseks. Tol korral jäi Werth võistlustest kõrvale terveks aastaks.